Za naukę religii zapłaci samorząd?

Od września to samorządy będą decydować o tym czy finansować naukę religii w szkole. Podpisane przez minister Krystynę Szumilas rozporządzenie wpisuje religię w szkolny plan nauczania finansowany przez samorządy. W rozporządzeniu MEN z dnia 12 lutego 2002 r. religia i etyka znajdowały się w ramowym planie nauczania. Wpisane tam przedmioty są finansowane przez państwo. Nowe rozporządzenie w ramowym programie nauczania religii i etyki nie uwzględnia.W świetle obowiązującego od 1 września 2012 r. prawa władze samorządowe mogą odmówić finansowania pracy katechetów. Jak informuje jedna z katolickich rozgłośni – już dziś do biskupów przychodzą wójtowie gmin i proszą o zgodę na zmniejszenie liczby godzin religii. Podkreślają, że obciążenia samorządów są tak ogromne, iż brakuje pieniędzy na szpitale, drogi, a teraz zabraknie na lekcje religii.Obowiązek organizowania nauki religii w ramach planu zajęć szkolnych czy przedszkolnych jest zapisany w konkordacie – przypomina ks. Józef Kloch, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. – W ten sposób cofamy się o jakieś 10, a może nawet 20 lat w wychowaniu w polskiej szkole w oparciu o kulturę zakorzenioną w chrześcijaństwie – powiedział ks. Kloch, komentując ministerialne rozporządzenie.

[poll id=”11″]

14.03. Warszawa (PAP) – Episkopat domaga się przywrócenia religii do ramowego planu nauczania w szkołach – oświadczył w środę zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

MEN uspokaja – w finansowaniu nauki religii nic się nie zmieni:

http://wyborcza.pl/1,91446,11345423,Episkopat__religia_powinna_byc_w_ramowym_planie_nauczania.html#ixzz1p8aPnT1h

Wybrane dla Ciebie