XIII WIOSENNY RAJD WIOSKA 2019

SZKOLNE KOŁO KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNE„TRAMP”,ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W JABŁONNIE ZAPRASZAJĄ NA XIII WIOSENNY RAJD „WIOSKA  2019”

Organizatorzy: Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne „Tramp” Jabłonna, ZSP Jabłonna; Burmistrz Rakoniewic, PTTK O/Buk – współorganizator.        

Opiekun SKKT – Bogusława Konieczek, Marzena Mądra, Marlena Kmiecik, Lucyna Cieżuch

Cel i założenia programowe rajdu: rozwój turystyki i krajoznawstwa w gminie Rakoniewice, zapoznanie uczestników z pięknem naszych terenów, popularyzacja wiedzy związanej z Powstaniem Wielkopolskim.

Trasy rajdu:

Rakoniewice – Gola – Wioska (8 km).

Jabłonna – Blinek – Wioska (6 km).

Jabłonna – Wioska (4 km) dla grup z klas I-III i seniorów.  

Rostarzewo– Gola – Wioska (9km).

Ruchocice – Gnin – Wioska (7km)

Miejsce i godzinę startu wyznacza opiekun grupy.  

Start  na trasie Jabłonna – Wioska, boisko ZSP Jabłonna, godz. 10.00.  

Termin: 30 marca 2019

Meta rajdu: boisko szkolne Wioska.

Zakończenie rajdu; Ognisko, zabawy, konkursy na mecie rajdu: godz.12.00 – 15.00     

Uczestnicy: grupy turystów – zorganizowane i zgłoszone na rajd, przyjaciele koła i szkoły, turyści indywidualni.

   UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA:

        W rajdzie mogą uczestniczyć turyści indywidualni i zorganizowani. Uczestnictwo grup z poszczególnych szkół, placówek zgłasza wychowawca, który jednocześnie zobowiązany jest do zapewnienia opieki swojej grupie podczas rajdu. Turyści indywidualni i grupy zorganizowane zgłaszają swój udział u organizatorów do dnia 22 marca 2019 r.

Adres kontaktowy: Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne „TRAMP” Zespół Szkolno Przedszkolny w Jabłonnie ul. Nowotomyska 9 64-308 Jabłonna tel. 061 444 31 93, lub 695099808 (opiekun SKKT)

WPISOWE: 7 zł od osoby, płatne przy zgłaszaniu grupy lub na mecie rajdu. Opiekun grupy bezpłatnie. Na jednego opiekuna maksymalnie 12 – 15 osób. Na mecie rajdu każdy uczestnik w ramach wpisowego otrzymuje pamiątkowy znaczek, kiełbasę do upieczenia na ognisku i bułkę.  

PROGRAM RAJDU  

1.Wędrówka piesza wybraną trasą rajdu.

2. Meta rajdu:

Powitanie grup (od godz.12 – 13-tej)

Ognisko; pieczenie kiełbasek.

Gry i zabawy sprawnościowe; konkursy.

Konkurs wiedzy „Powstanie Wielkopolskie”.  

Uroczyste wręczenie nowym członkom legitymacji PTTK

Wspólne śpiewy przy ognisku.  

Zakończenie rajdu godz. 15:00  

ODPOWIEDZIALNOŚĆ  

Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty. Ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione szkody w czasie trwania rajdu.

Za bezpieczeństwo i zachowanie uczestników nieletnich odpowiadają pełnoletni opiekunowie lub kierownicy drużyn.

Uczestnicy lub drużyny mogą być wykluczeni z rajdu za nieprzestrzeganie Karty Turysty.  

ZAPRASZAMY! DO ZOBACZENIA NA TURYSTYCZNYM SZLAKU SKKT „Tramp” JABŁONNA

Powstanie Wielkopolskie 1918-1919

              Z  punktu widzenia polskich tradycji narodowych nie było zaskoczeniem , że czynem zbrojnym Wielkopolanie torowali sobie drogę do niepodległości. Po raz pierwszy mieszkańcy naszego regionu chwycili za broń w 1794 roku podczas Insurekcji Kościuszkowskiej. W niespełna dwanaście lat w 1806 roku pod wodzą Jana Henryka Dąbrowskiego i  Józefa Wybickiego wsparci obecnością legionów i wojsk napoleońskich torowali drogę powstaniu Księstwa Warszawskiego namiastki niepodległej ojczyzny. Trzy tysiące Wielkopolan wsparło Powstanie Listopadowe. W 1848 roku wielkopolscy kosynierzy walczyli z Prusakami pod Sokołowem , Miłosławiem , Książem , Grodziskiem Wielkopolskim ,Bukiem. Mieszkańcy naszej dzielnicy zasilili oddziały partii powstańczych Edmunda Taczanowskiego i przelewali krew w bitwach pod Pyzdrami , Krzywosądem w 1863 roku. Po 1863 roku Wielkopolanie rywalizowali z zaborcą na polu gospodarczym , oświatowym i kulturalnym. Nie udało się Niemcom wykupić polskiej ziemi , osłabić wiary i języka ojczystego. Trwała praca u podstaw. Młodzi Polacy wstępowali masowo do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, ruchu skautowego , gdzie zdobywali umiejętności z zakresu pierwszej pomocy , posługiwania się bronią musztry czyli rzeczy potrzebnym w ewentualnym powstaniu zbrojnym przeciw zaborcy. Wojna 1914-1918 to okres tragiczny dla społeczeństwa polskiego , ale paradoksalnie w armii pruskiej młodzi Wielkopolanie nauczyli się rzemiosła wojskowego i zdobyli umiejętności tak przydatne w przyszłym powstaniu. Kiedy w listopadzie 1918 roku wiadomo było ,że Niemcy przegrały wojnę Wielkopolanie masowo brali urlopy albo dezerterowali z armii niemieckiej by przyłączyć się do oddziałów powstańczych w miejscu zamieszkania.

                                 Kalendarium ważniejszych wydarzeń:

 • 11 listopada1918 roku w lasku Rethonde koło Compiegne , delegacja niemiecka podpisała układ o zawieszeniu broni, kończący działania wojenne
 • W dniach 3-5 grudnia w kinie „Apollo” w Poznaniu obraduje Sejm Dzielnicowy który powołuje do życia Naczelną Radę Ludową i przyjmuje rezolucję o tworzeniu w każdej miejscowości oddziałów Straży Ludowej
 • Polacy tworzą formacje o charakterze milicyjno-  porządkowym: Służbę Straży i Bezpieczeństwa, straże obywatelskie ,ludowe itp.
 • Przyjazd Ignacego Paderewskiego do Poznania wybitnego pianisty, polityka i przyszłego premiera 26 grudnia 1918 roku; zatrzymał się w hotelu Bazar w Poznaniu
 • Tego samego dnia wieczorem z okna hotelu Bazar światowej sławy pianista przemówił do zgromadzonej na Wilhelmplatz/dzisiejszy Plac Wolności/tłumu poznaniaków
 • Następnego dnia 27 grudnia 1918 roku zorganizowano manifestacyjne pochody dzieci ,które maszerowały pod Bazar, radośnie wiwatujące chorągiewkami
 • W tym czasie Niemcy urządzili paradę wojskową na Świętym Marcinie: zrywano polskie i koalicyjne flagi , napadano na polskie instytucje; doszło do zamieszek
 • Przed godziną 17 sytuacja wymknęła się spod kontroli. W okolicach Placu Wolności padł pierwszy strzał…… Wybuchło powstanie.
 • Pierwszym dowódcą powstania został major Stanisław Taczak
 • Drugi głównodowodzący siłami powstańczymi od 16 stycznia 1919 roku to generał Józef Dowbor-Muśnicki , który poprowadził nowo utworzoną Armię Wielkopolską do zwycięstwa nad Niemcami
 • Powstańcy w krótkim czasie opanowali całą Wielkopolskę
 • W nocy z 2/3 stycznia powstańcy z Opalenicy, Grodziska Wielkopolskiego, Buku, Lwówka Wielkopolskiego zajęli Nowy Tomyśl
 • 5 stycznia powstańcy opanowali Wolsztyn
 • Jednym z ważniejszych celów do zdobycia przez powstańców było lotnisko znajdujące się w leżącej wówczas pod Poznaniem wsi Ławica. W nocy z 5/6 stycznia 1919 roku powstańcy zdobyli lotnisko
 • 6stycznia powstańcy zajęli Kąkolewo , Osieczną , Pawłowice
 • Batalion pograniczny ze Szczypiorna zajął 31 grudnia Ostrów Wielkopolski
 • 6-8 stycznia toczyły się walki o Chodzież –jedne z najkrwawszych walk powstania
 • 11 stycznia powstańcy zdobywają Szubin i Żnin; mają miejsce krwawe walki o utrzymanie linii Noteci
 • 11 stycznia bitwa pod Wiatrakami-Osieczna koło Leszna
 • 11 stycvznia pierwszy nieudany atak na Zbąszyń
 • 19 stycznia 1919 r. krwawy bój pod Łomnicą w rejonie Zbąszynia
 • 24 stycznia wywiązały się walki pod Obrą Kębłowem
 • 1.02.1919 walki o Kcynię i Szubin
 • 06.02.1919 ciężkie walki w rejonie Nowej Wsi Zbąskiej – Babimostu- Kargowej-Kopanicy. Niemcy zdobywają Babimost , Kargową.
 • 3-4-6 luty ciężkie walki o Rawicz
 • 7 lutego powstańcy z Rogożna zdobywają niemiecki samochód pancerny, przemianowany niebawem na „Pułkownika Kazimierza Grudzielskiego”
 • 11 lutego bój o Miedzichowo
 • Działania zbrojne na froncie wielkopolskim zakończył rozejm , na mocy którego przerwano walki a Wielkopolska wróciła do niepodległej Polski. Powstanie zakończyło się 16 lutego rozejmem w Trewirze.
 • W wielu miejscach naszego regionu upamiętniono czyn zbrojny 1918/1919 np.:
 • Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu
 • Muzeum Gen. Dowbora- Muśnickiego w Lusowie k/Poznania
 • Izba Pamięci Gen. Taczaka w Wąsowie
 • Powstały piękne murale z okazji 100 rocznicy wybuchu powstania
 • Odbywają się liczne inscenizacje walk z udziałem grup rekonstrukcyjnych

                            Cześć i Chwała Bohaterom –Cześć ich Pamięci!

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.