Wzrost liczby firm zatrzymany

Na podstawie informacji przekazanych przez referat działalności gospodarczej UMG w Rakoniewicach można stwierdzić, że liczba podmiotów gospodarczych w ewidencji nie zmieniła się od początku roku i wynosi 639. Od dziesięciu lat liczba firm w gminie rosła. To, że obecnie przestała wzrastać może być objawem nasycenia rynku albo spowolnienia gospodarczego – przynajmniej w skali jednego powiatu. Należy bowiem zanotować, że  chociaż wynik Rakoniewic jest najlepszy spośród gmin miejsko-wiejskich powiatu grodziskiego, to jednak w pozostałych jest gorzej. W gminie Grodzisk odnotowano spadek liczebności firm o 3,5 %, natomiast w gminie Wielichowo spadek o ok 5 %. Pomimo tych danych prezentowane przez władze centralne wykresy wskazują na wysoki wzrost PKB Polski. W historii przedsiębiorczości gminy Rakoniewice więcej firm zamykano niż otwierano tylko w latach 2000-2001. Był to końcowy okres rządu, o którym więcej tutaj>>.

Inflacja i drożyzna pustoszą portfele w roku 2011

Wybrane dla Ciebie