Właściciele nieruchomości zapłacą

Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 29 marca 2012 r. podjęta została uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej tzw. opłaty adiacenckiej. Czym jest ta opłata? Obciąża ona właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, których wartość wzrosła na skutek następujących zdarzeń: podział nieruchomości, scalenie i podział nieruchomości, budowa urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Pojęcie budowy infrastruktury technicznej obejmuje przykładowo budowę lub modernizację drogi lub urządzeń przesyłowych, m.in. służących odprowadzeniu ścieków czy doprowadzeniu energii elektrycznej. Stawka  tej opłaty nie może być wyższa niż 50% wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego …czytaj artykuł

Podjęcie tej uchwały postawiło właścicieli nieruchomości przed koniecznością wnoszenia opłat za to, że dzięki np. wybudowaniu drogi czy wykonaniu infrastruktury nieruchomość zyskała na wartości.  Zyskają także rzeczoznawcy majątkowi, gdyż to oni będą określać wysokość indywidualnej opłaty. W uchwale zostało wprost wyartykułowane, że jej celem jest wzrost dochodów gminy. Przyjęto ją bez dyskusji.

Czy stawka opłaty będzie najwyższa dopuszczalna prawem? Proszę posłuchać.

[mp3player width=500 height=18 config=fmp_jw_widget_config.xml file=https://rakoniewice.pgo24.pl/wp-content/uploads/2012/03/oplata-adiacencka.mp3]

Wybrane dla Ciebie