Wchodzi w życie uchwała o zwolnieniach podatkowych

umrakoniewice

Wchodzi w życie uchwała NR XLIII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Rakoniewice.

Rada Miejska w Rakoniewicach po uzyskaniu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwolniła z podatku od nieruchomości nowo wybudowane budynki i budowle przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, rozbudowane budynki i budowle przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej (zwolnienie od podatku obejmuje rozbudowaną część budynku lub budowli), budynki i budowle w których dokonano zmiany sposobu użytkowania z przeznaczeniem na prowadzenia działalności gospodarczej, które zostały zgłoszone w terminie 18 miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji pozwolenia na
użytkowanie inwestycji.

Zwolnienie przysługuje na okres:

1) 1 rok przy jednoczesnym zatrudnieniu 1 pracownika,
2) 2 lata przy jednoczesnym zatrudnieniu 2 pracowników,
3) 3 lata przy jednoczesnym zatrudnieniu 3 i więcej pracowników.

Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeżeli nowozatrudnione osoby świadczą pracę na podstawie umowy o pracę, są mieszkańcami gminy Rakoniewice oraz nie były wcześniej zatrudnione przez tego przedsiębiorcę przez okres co najmniej 1 roku poprzedzającego datę nawiązania stosunku pracy.

Zwolnienie od podatku przysługuje, jeżeli poziom zatrudnienia zostanie utrzymany przez cały okres zwolnienia, a po okresie zwolnienia przedsiębiorca musi jeszcze przez okres 3 lat istnieć na rynku.

Podmiot ubiegający się o zwolnienie ma obowiązek przedłożyć wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz  w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności – zgodnie z treścią rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegających się o pomoc de minimis.

Zwolnienia nie dotyczą nieruchomości zwolnionych z podatku na mocy innych przepisów.

Przez cały okres korzystania ze zwolnienia podatnik zobowiązany jest do składania w Urzędzie Gminy – bez wezwania – następujących dokumentów: do końca każdego kwartału informacji o stanie zatrudnienia potwierdzonej przez ZUS, co 6 miesięcy zaświadczeń o nie zaleganiu w opłacaniu składek za zatrudnionych pracowników podlegających ubezpieczeniom. Ma to umożliwić skuteczne nadzorowanie i monitorowanie udzielonej pomocy.

W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia, podatnik jest zobowiązany powiadomić pisemnie Urząd Gminy w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia. Nie dotrzymanie warunków uprawniających do korzystania ze zwolnienia skutkować będzie koniecznością zwrotu uzyskanej kwoty zwolnienia wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych.

Uprawnienia do zwolnienia przysługują od dnia złożenia informacji o rozpoczęciu działalności lub zwiększenia zatrudnienia.

Zwolnienia o których mowa w uchwale są pomocą de minimis, w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Wyklucza się możliwość udzielenia pomocy w przypadku gdy: Wartość pomocy łącznie z wartością pomocy udzielonej przedsiębiorcy w okresie kolejnych 3 lat
poprzedzających dzień jej udzielenia przekracza równowartość 200 tys. euro; działalność gospodarcza dotyczy hutnictwa żelaza i stali, transportu oraz handlu detalicznego prowadzonego w pomieszczeniach o powierzchni przekraczającej 300 m.

Zwolnienia nie uzyska także przedsiębiorca posiadający zaległości wobec budżetu gminy.

Zobacz pełną treść uchwały

0 0 głosuj
Ocena artykułu

Wybrane dla Ciebie

Opublikował: PGO24

Subskrybuj
Powiadom o
guest
2 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najlepiej oceniane
Inline Feedbacks
Pokaz wszystkie komentarze
Jurek
Jurek
6 lat temu

Samo nagłośnienie tematu zwolnień podatkowych w Rakoniewicach oceniam pozytywnie. Szkoda tylko, że tak późno. Gdy czytam dalej mam wątpliwości czy to nie zbyt mało, tylko 3 lata. Chyba, że chodzi o to by przed następnymi wyborami już mieć kasę na nową kampanię wyborczą. Było dotychczas 5 lat a praktycznie 6 lat. Nowa “rewelacyjna uchwała” skraca czas zwolnienia inwestorów z podatku o połowę.
Dodając do tego bardzo nie ciekawe opinie o miejscowych władzach jakie usłyszałem z ust członków Grodziskiego Klubu Biznesu/Burmistrz nie znajdował kilkakrotnie czasu na spotkanie z potencjalnymi inwestorami/ podejrzewam marketing wyborczy. By rozwiać moje podejrzenia proszę o trochę szczegółów chociażby w jakiej okolicy te firmy mają powstać i na kiedy przewidziany jest początek budowy. Zdaję sobie sprawę, że w biznesie nie można ujawniać zbyt wiele ale to o co pytam jest informacją bardzo ogólną, którą można podać.

Jurek
Jurek
6 lat temu

8 dni temu zadałem proste pytanie, w jakiej okolicy i kiedy ruszy budowa firm z tymi 100 miejscami pracy, odpowiedzi brak. Wygląda na to, że to już nie “tania kiełbasa wyborcza” a fałszywa kiełbasa wyborcza jak 4 lata temu “wybudujemy obwodnice” – w programie wyborczym rozrzucanym nocą. Po wygraniu wyborów Burmistrz Tomiak przez 4 długie lata nie zrobił w sprawie obwodnic kompletnie nic. Zapytany na “zadaj pytanie Burmistrzowi” odpowiada ” to nie moje kompetencje to GDDKiA”. Efekt nic nie robienia jest taki, że żadna obwodnica nawet ta najbardziej potrzebna w Rostarzewie do 2025 roku na pewno nie powstanie.Z szumnymi 100 miejscami pracy pewnie po wyborach będzie tak samo lub pojawi się informacja, że Burmistrz Wolsztyna też dał zwolnienia z podatku i firmy pozostały w Wolsztynie.

2
0
Co o tym myślisz? Prosimy o komentarz.x
()
x