“Towarzystwo wzajemnej adoracji” się nie sprawdziło

Czy weterani się nie sprawdzili? Wg wyborczej ulotki PiS kolportowanej w powiecie grodziskim właśnie tak jest. Pod hasłem “Czas na zmiany” PiS prowadzi kampanię, która poddaje krytyce poczynania samorządu powiatowego.

Na początku jest krótki wstęp edukacyjny, z którego możemy się dowiedzieć, że:

Samorząd powiatu to struktura dwuwarstwowa: Rada Powiatu i Zarząd Powiatu. Przedstawiciele tych organów wybierani są w wyborach powszechnych raz na cztery lata. Natomiast Zarząd Powiatu, tzn. starostę i jego zastępcę, wybierają spośród siebie radni powiatu.

Na czele naszego samorządu powiatowego stoi starosta p. Mariusz Zgaiński, członek SLD, jego zastępcą jest p. Antoni Kłak – przedstawiciel Forum Samorządowego, natomiast etatowym członkiem Zarządu Powiatu jest p. Sławomir Górny, członek Platformy Obywatelskiej.

Starosta wraz z zarządem to organ wykonawczy, którego głównym zadaniem jest przygotowanie uchwał, wykonywaniem Uchwał Rady Powiatu, gospodarowanie mieniem oraz wykonywanie budżetu powiatu.
Drugim niezbędnym elementem samorządu powiatowego jest Rada Powiatu Grodziskiego. Jest to organ stanowiący i kontrolny, którego głównymi zadaniami jest stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu, stanowienie o kierunkach działania Zarządu Powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, w tym z działalności finansowej.

“Towarzystwo wzajemnej adoracji”

W ostatniej kadencji Rada Powiatu Grodziskiego składała się z 17 radnych. Dla przypomnienia byli to:

Ryszard Balcerek – Przewodniczący Rady (I, III, IV kadencja)

Piotr Kandulski – Wiceprzewodniczący (III, IV kadencja)

Maciej Szumski – Wiceprzewodniczący ( I, II, III, IV kadencja)

Sławomir Górny -(IV kadencja)

Jan Grochowy -(II, III, IV kadencja)

Antoni Kłak-(I, II, III, IV kadencja)

Katarzyna Kłak -(IV kadencja)

Sławomir Kurkiewicz -(II, III, IV kadencja)

Stanisław Lenart – (I, IV kadencja)

Jerzy Papierz – (I,IV kadencja)

Tomasz Rzanny -(IV kadencja)

Wanda Socha – (IV kadencja)

Stefan Strażyński – (II, IV kadencja )

Leonard Szmatuła – (IV kadencja)

Mirosława Szpot – (II, III, IV kadencja )

Władysław Winiarczyk -(I, II, IV kadencja)

Mariusz Zgaiński -(I, II, III, IV kadencja)

Większość radnych jak widać z powyższego, to już “weterani” samorządu powiatu, po 3 – 4 kadencje. Utworzyli “swoiste towarzystwo wzajemnej adoracji”.

Sprawna administracja, solidne finanse, plan naprawy dróg, przemyślany system funkcjonowania oświaty, niezagrożony szpital, niskie bezrobocie, to tylko kilka zagadnień, które powinny leżeć na sercu rządzącym naszym powiatem.

Czy tak jest? Krytyka posady etatowego członka Zarządu

Chyba nie do końca, bo fakty są zgoła zupełnie inne. Dodatkowy wysoko płatny – ponad sto tysięcy złotych rocznie – naszym zdaniem zupełnie niepotrzebny etat w Zarządzie Powiatu. Na “pierwszy rzut oka” widać, to podczas okolicznościowych spotkań, gdzie starosta, wicestarosta i etatowy członek zarządu zawsze są obecni w pełnym składzie osobowym. Nawet przypadkowi uczestnicy tych spotkań stwierdzają, że starostowie chyba nie mają innych zajęć lub sobie nawzajem nie ufają.
Mijające cztery lata niezwykłej koalicji, bez żadnej opozycji, doprowadziły do tak groteskowej sytuacji.

Krytyka sytuacji w SP ZOZ

Zdrowie jest najważniejsze, ale sytuacja jaka jest w Grodziskim Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej jest fatalna.

Po zakończeniu rządów poprzednich kadencji (2002 – 2006 i 2006-2010) SP ZOZ został z olbrzymim zadłużeniem oraz niewykorzystaniem wówczas dostępnych środków z Unii Europejskiej na modernizację i rozbudowę placówek medycznych. W ostatniej kadencji zdecydowano się na desperacki krok – zaciągnięcie długoterminowego kredytu –8 mln złotych (ze spłatą przez 20 lat).
Jednak powstają pytania:
– Czy to uzdrowi niekorzystną bazę lokalową szpitala?
– Czy po rozbudowie i modernizacji szpital nie zostanie sprywatyzowany?
Nie jest tajemnicą, że do zakupu każdej karetki pogotowia ratunkowego “dokładały” wszystkie samorządy gminne powiatu grodziskiego.
A teraz od 1 kwietnia br. te karetki już nie są dla mieszkańców gminy Rakoniewice.
Podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców gminy Rakoniewice jest zagwarantowana w Wolsztynie.
Po prostu mieszkańcy gminy Rakoniewice w dni powszednie w godzinach od 18,00 do 8,00 oraz całodobowo w soboty i święta powinni zgłaszać się do SP ZOZ w Wolsztynie.
Przypominamy, że w roku 1999 na terenie gminy Rakoniewice odbyło się referendum za przyłączeniem gminy do powiatu wolsztyńskiego. Wówczas zdecydowana większość mieszkańców gminy Rakoniewice opowiedziała się za powiatem grodziskim. Przecież po gminie Grodzisk Wlkp. gmina Rakoniewice jest największą częścią powiatu grodziskiego.
Stąd mamy takie pytania:
– Czy SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. już nie jest zainteresowany pacjentami z gminy Rakoniewice?
– Dlaczego nie złożono oferty do NFZ na takie świadczenia zdrowotne dla całego powiatu grodziskiego?
– Czy kandydowanie do Rady Powiatu pani dyrektor SP ZOZ z terenu gminy Rakoniewice jest podyktowane jej ,,troską” o odrzucony teren świadczeń zdrowotnych nocno – świątecznych?
Czy pani Dyrektor SP ZOZ chce zrezygnować ze swojej funkcji, bo nie może być równocześnie radną Rady Powiatu Grodziskiego i Dyrektorem SPZOZ?

Krytyka stanu dróg powiatowych

Nie lepiej jest z infrastrukturą drogową. Co prawda zmodernizowano drogę powiatową: Rakoniewice – Wola Jabłońska. Pozyskane środki z Unii Europejskiej wymagały wkładu własnego. Tym razem znowu gmina Rakoniewice dołożyła większą jego część.
Powiat Grodziski administruje siecią dróg o łącznej długości 267 km, w tym 42,262 km dróg gruntowych. Niektóre z nich już powinny być utwardzone, bo były zapisane w Strategii Powiatu Grodziskiego do realizacji w latach 2012 -2013. Na dzień dzisiejszy wyglądają tak:
Kuźnica Zbąska – Jabłonna
Stąd do Kuźnicy tylko 1 km, ale często jest tu jak na safari, piasek, piasek i….

2
Droga powiatowa Jabłonna – Grodzisk Wlkp. Stąd do Blinka -1km, do Wioski -2 km, a do Grodziska 8 km.

1
Niestety, przez najbliższe lata jest brak konkretnego planu poprawy tej sytuacji. Będą one przekleństwem nie tylko dla naszych mieszkańców, ale i odwiedzających nas licznie turystów.

CZAS NA ZMIANY

Wybieraliście Państwo przez kolejne cztery kadencje takich radnych, którzy obiecywali Wam ,,złote góry”. Jak wygląda ,,szara rzeczywistość” sami doświadczacie na co dzień. Towarzystwo wzajemnej adoracji już nic sensownego nie zrobi, bo najzwyczajniej wszystkie ich pomysły wyczerpały się. Nam na usta ciśnie się pytanie:
Dlaczego Radni z poprzedniej kadencji Rady Powiatu określający się w przeszłości jako (głośna ) opozycja w ostatniej kadencji utworzyli z byłą koalicją „towarzystwo wzajemnej adoracji ”?
Wydaje nam się, że decydenci naszego powiatu, naszej małej Ojczyzny, dbają tylko o swoje miejsca pracy i swoje interesy.

Prawo i Sprawiedliwość zapowiada kolejną publikację, w której zajmie się bezrobociem i innymi mankamentami powiatu. Zadawane tutaj pytania są trudne, jednak najtrudniejsze z nich nie padły. Brzmią one mniej więcej tak: co zrobić, żeby było tak jak powinno być i jak właściwie powinno być, aby było dobrze?

MSz

Wybrane dla Ciebie