Szkolna dekada bezpieczeństwa

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży jest jednym z priorytetowych zadań, przed którymi stają nie tylko grodziscy Policjanci, ale również inne instytucje, którym dobro młodego pokolenia nie jest obojętne. Funkcjonariusze Zespołu Prewencji Kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim po raz kolejny włączyli się w działania profilaktyczne na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Poszczególne „akcje” profilaktyczne  przeprowadzane są według autorskiego projektu pani Joanny Wołk pt.: „Szkolna Dekada Bezpieczeństwa – globalny plan, lokalne działania”. Jest to inicjatywa promująca zasady ruchu drogowego i bezpiecznego zachowania się na drodze. Jej główne cele są następujące:

• Promowanie idei Dekady Działań na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
• Podjęcie działań prowadzących do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach
• Kształtowanie postaw i nawyków zapewniających bezpieczeństwo na drodze
• Kształtowanie zmian zachowań użytkowników drogi
• Edukacja społeczna w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego – zwiększenie świadomości społecznej na temat czynników ryzyka i konieczności poprawy skuteczności działań prewencyjnych.

W  ostatnim okresie czasu  sierż. Kamil Sikorski  przeprowadził szereg działań profilaktycznych skierowanych do dzieci z Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Rakoniewicach:

1) Akcja „Zależy gdzie staniesz-nagrodę lub karę dostaniesz!”. Policjant wraz z dziećmi ze Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa zatrzymywali wybrane pojazdy przywożące dzieci do szkoły i nagradzali kierowców postępujących zgodnie z przepisami ruchu drogowego (kierowcy Ci otrzymywali plakietkę wzorowego kierowcy), oraz  upominali pozostałych. Rozdawali także ulotki prewencyjne, które dostarczył policjant Kamil Sikorski.

2) „Bezpieczne przejście” – w tej akcji uczestniczyły dzieci klas drugich – przypomnienie zasad bezpiecznego i świadomego poruszania się po drogach oraz prawidłowego przekraczania jezdni, gdzie po omówieniu wiadomości teoretycznych, policjant wraz z dziećmi przystąpił do  ćwiczeń praktycznych na przejściach w pobliżu szkoły.

3) „Bezpieczne skrzyżowanie” – lekcja w plenerze dla uczniów klas trzecich – przypomnienie zasad ruchu drogowego, obserwacja prawidłowych i nieprawidłowych zachowań kierowców, przypomnienie teorii, a następnie sierż. Kamil Sikorski pokazał w praktyce różne postawy policjanta kierującego ruchem na skrzyżowaniu.

[good-old-gallery id=”4219″]

Cele jakie osiągnięto dzięki zrealizowanym akcjom profilaktycznym było kształtowanie umiejętności: odpowiedzialnego uczestniczenia i bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym, stosowania przepisów ruchu drogowego, świadomego identyfikowania oraz unikania zagrożeń wynikających z ruchu drogowego, przejmowania odpowiedzialności oraz wpływania na bezpieczeństwo swoje i innych, rozpoznawania miejsc zagrażających bezpieczeństwu i zdobycie umiejętności bezpiecznego zachowania

Wybrane dla Ciebie