Śliczna Pani

Figura Maryi, ufundowana przez wiernych, która stała przed stacją benzynową została zastąpiona inną, zbudowaną z pomocą unijnych pieniędzy. Podczas demontażu monumentu został odnaleziony Akt Erekcyjny, który można obecnie zobaczyć w urzędzie. Oto jego treść:

Działo się Roku Pańskiego 1947, dnia 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w mieście Rakoniewicach za panowania Papieża Piusa XII, za prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bolesława Bieruta za Arcybiskupa Poznańskiego Walentego Dymka. Ksiądz dr Józef Buraczewski, Szambelan Papieski, administrator parafii Rakoniewice, z upoważnienia Kurii Arcybiskupiej Poznańskiej , dokonał uroczystego aktu poświęcenia figury Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, wyrzeźbionej w sztucznym granicie według projektu architekta archidiecezjalnego Morawskiego z Poznania, wysokiej dwa metry 30 cm, na postumencie wyrzeźbionym w sztucznym granicie pod kierownictwem rzeźbiarza – artysty Józefa Murlewskiego z Poznania wysokości siedmiu metrów 70 cm. na placu zaofiarowanym przez Zarząd Miejski na wniosek pana Romana Zygmunta, Burmistrza z funduszów zebranych przez Komitet Figury Matki Boskiej w Rakoniewicach z księdzem drem Józefem Buraczewskim, Szambelanem Papieskim na czele, przy czynnym udziale skarbnika Komitetu Karola Szczygła i Pana Zygmunta Romana wiceprezesa i Pana Zasady sekretarza Komitetu w drodze dobrowolnych ofiar.

Organizacje czy jednostki, które na rzecz budowy Figury Matki Boskiej zaofiarowały ekwiwalent kwintala zboża, bodaj według ceny sztywnej tylko, zaliczone są w poczet fundatorów tej figury. Do takich fundatorów oprócz wyżej wymienionych członków Komitetu Budowy zaliczono Zarząd Miejski, III Zakon św. Franciszka, Żywy Różaniec Ojców, Matek i Panien, Straż Honorową Najsł. Serca Jezus, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej, Cech Piekarzy w Wolsztynie i Wielmożnych Panów: Kaczmarka Wacława, Szymańskiego Stanisława, Grzybowskiego Stanisława, Józefa Rachubę (Komendanta Milicji Obywatelskiej) Adamczaka Jana, Napieralskiego Stanisława, Boruckiego Ignacego, Linkiewicza Karola, Pawelczaka Walentego, Schilfa Władysława, Maraszka Nikodema, Marcińca Franciszka, Dierynga Władysława, Maćkowiaka Jana, Andrzeja Dudzińskiego i Świergula Stefana.

Dobrodziejów zaś jest tylu, że wszystkich nazwisk nie sposób jest wymienić, wobec tego w imieniu ich wszystkich podpisali dobrodzieje obecni przy poświęceniu Figury i sporządzeniu tego aktu.

W imieniu zaś dziatwy z przedszkola “Caritas”u które też złożyły ofiary podpisze akt ich wychowawczyni Siostra Piątkówna.

Figura, o której mowa czeka obecnie na nowe miejsce.

 CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *