Radni przyjęli budżet

W środę 28 grudnia 2011 r. w Wielkopolskim Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach odbyła XIV sesja VI kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach. Radni ustalili wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Rakoniewice. Przyjęto także szereg innych uchwał. Dyskusję wywołała uchwała dotycząca wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rakoniewice w trybie bezprzetargowym firmie Selekt sp. z o. o. Sprawa dotyczy przekazania w dzierżawę składowiska odpadów w Goździnie. Ostatecznie radni przyjęli przepis, dzięki któremu gmina i podmiot dzierżawiący będą mogli partycypować w kosztach rekultywacji terenu składowiska. Najistotniejszą z punktu widzenia finansów gminy uchwałą, była uchwała budżetowa. Przyjęto ją jednogłośnie. Wkrótce więcej informacji o szczegółowych zapisach budżetu.

Wybrane dla Ciebie