“Seniorzy to potęga”

21 grudnia o godz.16.00 członkowie Stowarzyszenia Złota Jesień spotkają się tradycyjnie w Zajeździe u Bogdana na spotkaniu opłatkowym.

Stowarzyszenie w Rakoniewicach powstało po odłączeniu się grupy członków od Koła Grodziskiego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów i uzyskało osobowość prawną w 2004 roku. Działało już wcześniej. Inicjatorami powstania stowarzyszenia byli już nieżyjący prezes Krystyna Gracz i v-ce prezes Zygmunt Wyrwiński, który był m. in pomysłodawcą wzoru sztandaru Stowarzyszenia.

Krystyna Gracz i Zygmunt Wyrwiński – założyciele

Sztandar został ufundowany przez członków przy współudziale sponsorów. Złota jesień jednoczy osoby chcące zagospodarować swój czas na emeryturze. Seniorzy angażują się w przedsięwzięcia twórcze, wyjeżdżają na wycieczki, spotykają się na biesiadach. Kiedy starosta Mariusz Zgaiński przedstawiał prezydentowi Komorowskiemu reprezentujące stowarzyszenie panie Dorotę Jaśkowiak i Krystynę Stachowiak mówiąc „Stowarzyszenie Złota Jesień”, usłyszały z ust prezydenta słowa „Seniorzy to potęga”. To prawda seniorzy są potęgą i stanowią coraz liczniejszą grupę. Aktualnie stowarzyszenie skupia już około 200 osób przeważnie w wieku 60+.

Zdobienia “decoupage”

Dzięki aktywności prezes stowarzyszenia pani Doroty Jaśkowiak udało się zrealizować rozmaite projekty. Jednym z nich były „Warsztaty aktywizujące osoby starsze” w skład, których wchodziły: decoupage, aerobik, szkolenie z komputerów. Innym ciekawym projektem zainicjowanym przez stowarzyszenie jest „Bądźmy sprawni i bezpieczni”. W ramach niego seniorzy korzystają z możliwości ćwiczeń w Fitness Klubie Niagara, a także uczestniczyli w kursie samoobrony organizowanym przez grodziskich policjantów. Chociaż „Seniorzy to potęga”, jednak środki na działalność stowarzyszenia są nader skromne. Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego i zabiegając o środki zewnętrzne często, aby zrealizować projekt potrzebuje wkładu własnego. Trudno uzbierać stosowne środki ze składek członkowskich, które wynoszą 30 złotych od osoby rocznie. Dlatego dużą szansą jest pozyskanie 1% przekazywanego na OPP przez podatników przy rozliczeniu rocznego PITu. To nic nie kosztuje a pozwala zrobić wiele dobrego dla ludzi stąd. Dane: Stowarzyszenie ,,Złota Jesień” 62-067 Rakoniewice, ul. Krystyny 30 Tel. 605 247 092; NIP 995-013-83-15 REGON 411-545-678 KRS 0000 194 404. Można również wesprzeć wpłatą na konto: Nadobrzański Bank Spółdzielczy w Rakoniewicach, nr rachunku: 47 9081 0006 0020 0181 2000 0001.

Wybrane dla Ciebie