Rozpoczęcie budowy ścieżki pieszo – rowerowej z Drzymałowa do Ruchocic

Dziś firma Skanska S.A. Region Zachodni Budownictwo Inżynieryjne rozpoczyna budowę długo wyczekiwanego ciągu pieszo – rowerowego od km 122+000 do km 125+200 – strona prawa w ciągu drogi krajowej nr 32, na odcinku Drzymałowo – Ruchocice w ramach PBDK – Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.

Wykonawca w swojej ofercie określił czas wykonania robót budowlanych na 100 dni, dając 61 miesięcy rękojmi. Koszt wykonania inwestycji przedstawiony w ofercie to 1 mln 948 tys. zł. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu 60-763 Poznań, ul. Siemiradzkiego 5a.

Wybrane dla Ciebie