Remont pałacu na półmetku

W Rakoniewicach postępują prace związane z rewitalizacją zabytkowego pałacu.

W dniu 30 grudnia 2016 r. Burmistrz Rakoniewic, dr Gerard Tomiak przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, Teresy Kmiecik, podpisał z Firmą Architektoniczno – Budowlaną Restauracji Zabytków „ARCHITEKTON” z Głogowa, którą reprezentowali Współwłaściciele – Leszek Peljan i Leszek Link, umowę na wykonanie termomodernizacji z przebudową budynku administracyjnego – pałac w Rakoniewicach.

Remont Pałacu w Rakoniewicach

Prace, które oficjalnie rozpoczęły się 17. stycznia zostaną zakończone do 24. listopada tego roku. Koszt inwestycji wyniesie 5.861.915,11 zł z czego ponad dwa i pół miliona zostanie sfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020. Wyremontowany pałac zostanie przywrócony społeczeństwu. Będzie spełniał funkcję administracyjną.

Pałac został wpisany do rejestru zabytków decyzją z dn. 21.10.1968,  nr rej.: 329/A. Właściciel zabytku ma prawny obowiązek zabezpieczyć go przed zniszczeniem. Ustawa o ochronie zabytków  w art. 110 ust.1 przewiduje kary za zaniedbanie tego obowiązku.

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.