Raport o finansach szpitala

W pierwszym półroczu grodziski SP ZOZ zanotował łączne przychody w wysokości 8692719,18 z czego nieco ponad 8,45 miliona pochodziło z NFZ. Koszty szpitala wyniosły 11 471 579, 64 złotych. W skład kosztów weszło 1,7 mln za zużycie materiałów i energii; 4,07 mln za usługi obce ( w tym 2,37 mln za kontrakty lekarskie), wynagrodzenia w wysokości 3,96 mln. Reszta kosztów to amortyzacja, świadczenia pracownicze, pozostałe koszty i koszty finansowe. Wynik szpitala za pierwsze półrocze: strata w wysokości 2 781 276,46. Szpital przeznaczył w badanym okresie na zadania inwestycyjne 150 tys. złotych, które zrównoważone były dotacją organu założycielskiego. O ponad 2 mln spadła suma należności (pieniędzy szpitala u innych podmiotów), które na koniec czerwca wyniosły 1,05 mln. O nieco ponad 422 tys. wzrosły zobowiązania do poziomu: 5 642 263,73. Koszt wynagrodzeń, kontraktów, umów zlecenia i świadczeń pracowniczych wyniósł razem 7,58 mln i stanowił 2/3 kosztów ogółem. Szpital nie inwestuje w infrastrukturę, skupia się na działalności operacyjnej, która generuje straty. Wskaźnik płynności poniżej normy.

Jednym z głównych założeń nowej ustawy o ochronie zdrowia, która weszła w życie 1 lipca jest przekształcanie form organizacyjno-prawnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które są zadłużone. Jeżeli zakład opieki zdrowotnej wykaże w sprawozdaniu finansowym wynik ujemny, wówczas jednostka samorządu terytorialnego, który ten zakład utworzyła może, w terminie określonym ustawą pokryć ujemny wynik finansowy za dany rok obrotowy. Jeżeli samorząd tej straty z jakichkolwiek przyczyn nie pokryje, wówczas będzie zmuszony albo zmienić formę organizacyjno-prawną zakładu albo go zlikwidować. Którą opcję wybierze samorząd powiatu grodziskiego?

[poll id=”6″]

Wybrane dla Ciebie