Rakoniewice – sytuacja finansowa gminy

MG 3065

Sytuacja finansowa gminy przedstawia się następująco :

Według sprawozdań za III kwartał 2012 gmina Rakoniewice posiada zadłużenie w następujących bankach i na określonych warunkach:

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji na 30 września 2012 wyniósł: 13.724.925 zł i przedstawia się następująco:

Raty kredytów:

1. NBS Rakoniewice droga Czereśniowa Brzoskwiniowa Rakoniewice II etap, umowa 1/FD/2008 zadłużenie na koniec 30.09.2012 – 25.625 zł pozostało do spłaty w 2012 – 25.625 zł, oprocentowanie kredytu 0,96 stopy redyskonta weksli nie mniej niż 4%.

2. NBS Rakoniewice droga Rakoniewice wieś PONETEX , umowa 1/FD/2009 zadłużenie na koniec 30.09.2012 – 140.625 zł pozostało do spłaty w 2012 – 28.125 zł, 2013 – 112.500 zł, oprocentowanie kredytu na 0,96 stopy redyskonta weksli nie mniej niż 4%.

3. BOŚ Poznań droga Stodolsko , umowa 04/09/2008/1056/F/INW/EFD zadłużenie na koniec 30.09.2012 – 25.625 zł pozostało do spłaty w 2012 – 25.625 zł, oprocentowanie kredytu na 0,96 stopy redyskonta weksli nie mniej niż 4%.

4. BOŚ Poznań droga Rostarzewo Cegielsko umowa 01/04/2009/1056/F/INW/EFD , zadłużenie na 30.09.2011 – 156.250 zł pozostało do spłaty w 2012 – 31.250 zł , 2013 – 125.000 zł, oprocentowanie kredytu na 0,96 stopy redyskonta weksli nie mniej niż 4%.

Pożyczki:

1. WFOŚ Poznań na budowę hali widowiskowo-sportowej ( środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach Hala widowiskowo-sportowa w Rakoniewicach umowa 74/U/400/380/2009 zadłużenie na 30.09.2012 – 376.800 zł pozostało do spłaty w 2012 – 15.400 zł , 2013 – 61.600 zł , 2014 – 61.600 zł , 2015 – 61.600 zł , 2016 – 61.600 zł , 2017 – 115.000 zł, oprocentowanie pożyczki na 0,5 stopy redyskonta weksli.

Wykup obligacji komunalnych

Na następujące zadania :

1. PKO BP Warszawa , umowa Nr DFP/121/2010 „budowa drogi w miejscowości Stodolsko – 200.000 zł ”, „modernizacja – przebudowa Placu Powstańców Wielkopolskich w Rakoniewicach – 1.100.000 zł”, budowa hali widowiskowo-sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach – 7.700.000 zł ” zadłużenie na 30.09.2012 – 8.200.000 zł, pozostało do spłaty w 2012 – 1.100.000 zł- , 2013 – 1.300.000 zł , 2014 – 1.300.000 zł , 2015 –1.500.000 zł , 2016 – 1.500.000 zł , 2017 – 1.500.000 zł, oprocentowanie obligacji WIBOR-6M + 1,20 %

2. PKO BP Warszawa , umowa Nr DFP/11/2010 „ budowa hali widowiskowo-sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach – 2.600.000 zł ”, „budowa obiektu sportowego – Wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Jabłonna w gminie Rakoniewice – 400.000 zł ” zadłużenie na 30.09. 2012 – 3.000.000. zł spłata : 2012-0 zł , 2013 – 0 zł , 2014 – 500.000 zł , 2015 – 500.000 zł , 2016 – 500.000 zł , 2017 –500.000 zł, 2018 – 600.000 zł , 2019 – 400.000 zł, oprocentowanie obligacji WIBOR- 6M + 1,7 %

3. PKO BP Warszawa , umowa z dnia 14 grudnia 2011r. „ zakup nieruchomości- zespół pałacowo-parkowy położony w Rakoniewicach” zadłużenie na 30.09. 2012 – 1.800.000. zł spłata : 2012-0 zł , 2013 – 0 zł , 2014 – 0 zł , 2015 – 0 zł , 2016 – 0 zł , 2017 – 0 zł, 2018 – 800.000 zł , 2019 – 1.000.000 zł Oprocentowanie obligacji WIBOR- 6M + 1,50 %


Uchwały Rady podjęte w latach ubiegłych dotyczące zaciągnięcia zobowiązań finansowych 
obciążających budżet roku 2013:

– Uchwała Nr XI/78/2011 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 26 października 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Rakoniewice – Zakładzie Usług Komunalnych w Rakoniewicach Sp. z o.o. w kwocie : 700.000 zł , w tym w roku 2012 – 350.000 zł, i w 2013 – 350.000 zł.

– Uchwała Nr XLI/369/2010 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 30 września 2010r. zmieniona Uchwałą Nr XV/117/2012 z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu oraz zabezpieczenia w budżecie gminy na lata 2012-2013 środków finansowych na realizację projektu : Remont drogi powiatowej nr 2755P na odcinku Wola Jabłońska – Rakoniewice w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w kwocie 869.414,66 zł w tym w roku 2012 – 492.088,70 zł i w roku 2013 – 377.325,96 zł .

Powyższe zadania zostały ujęte w wydatkach 2013r. 

0 0 głosuj
Ocena artykułu

Wybrane dla Ciebie

Opublikował: PGO24

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Pokaz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz? Prosimy o komentarz.x
()
x