Rakoniewice przodują w ilości samochodów

Według ostatnich danych na obszarze 201 km. kw. gminy zamieszkiwało 12 656 osób z czego 6317 to kobiety. W ostatnim roku sprawozdawczym zawarto 78 małżeństw ( w Rakoniewicach 22), urodziło się 167 dzieci (w Rakoniewicach 52), zmarło 107 osób (w Rakoniewicach 34). Na terenie gminy Rakoniewice zarejestrowanych było 1146 podmiotów gospodarki narodowej z czego 1122 to podmioty prywatne. Z 59 spółek handlowych 22 to spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Trzon gospodarki stanowiły podmioty osób fizycznych prowadzących działalność, było ich 956. Handel, naprawa pojazdów samochodowych to najpopularniejsze profile działalności obejmujące 336 podmiotów. W gminie Rakoniewice na 1000 mieszkańców przypada o 10% więcej pojazdów niż średnio w województwie.

Rakoniewice - pojazdy samochodowe na 1000 ludności - 110 % średniej wojewódzkiej

Najmniej firm (18) zajmowało się obsługą rynku nieruchomości. Branża ta, w połączeniu z usługami finansowymi, zapewniała najwyższe średnie zarobki w wysokości 3487 złotych brutto . Na terenie gminy pracę znalazło 2367 osób, z czego 880 w Rakoniewicach. Sektor publiczny zatrudniał 521 osób a prywatny 1846, jeżeli chodzi o gminę. W mieście było to odpowiednio: 230 i 650 osób. Najwięcej pracowników (1263) zatrudniał przemysł i budownictwo, ale płace w tym sektorze były najniższe i wyniosły średnio 2188 złotych brutto miesięcznie. Na terenie gminy Rakoniewice było 3278 mieszkań z łączną liczbą pokoi 14287 łącznie zajmujących 308000 m. kw. Na jeden pokój przypadała mniej niż 1 osoba (0.89). Średnia powierzchnia mieszkania wyniosła 94 m. kw.

GUS

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *