Rakoniewice – odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych

Rada Miejska w Rakoniewicach przyjęła uchwałę w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.

Odstępstwo od tego zakazu wprowadzono w ograniczonym obszarze Parku Miejskiego w Rakoniewicach każdego roku, w dniach, kiedy będą organizowane Dni Rakoniewic i w hali widowiskowo – sportowej w Rakoniewicach w dni powszednie po godz. 16.00 do godz. 24.00.

Podejmując tę uchwałę  radni zastosowali przepis ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi umożliwiający im wprowadzenie w drodze uchwały, w określonym miejscu publicznym na terenie gminy odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych. Jest to możliwe, gdy rada gminy uzna, że nie będzie miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego.

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *