II etap prac w parku droższy niż zakładano

Gmina Rakoniewice ogłosiła pod koniec marca przetarg na wykonanie ścieżki, małej architektury oraz oświetlenia w zabytkowym parku w Rakoniewicach – Etap II.

Okres realizacji zamówienia będzie trwał 90 dni, zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu minął 2019-04-12, godzina: 10:00.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 12.04.2019 r. o godz. 10:05.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości:  79.000,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Numer ofertyNazwa (firma) i adres wykonawcyCena  bruttoGwarancja w miesiącachWarunki płatnościTermin wykonaniaData i godzina złożenia oferty
1PROGRES Sebastian Kurpisz, ul. Lipowa 40/9, 64-100 Leszno198.497,306014 dni90 dni10.04.201908:30
2Firma Usługowo Handlowa SOB-BRUK Adam SobiechOs. Jagiellońskie 15/10, 64-000 Kościan145.122,293614 dni3 m-ce12.04.201908:32
3Zakład Architektury Zieleni “OGRODY BUGAŁA” Piotr Bugała, ul. Topolowa 6, 63-140 Dolsk183.043,656014 dni90 dni12.04.201909:40

Tego samego dnia Zamawiający poinformował o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Przetargu nieograniczonego. Podstawą unieważnienia był fakt, że
cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Następnie, także 12 kwietnia 2019 r., Zamawiający ogłosił ponownie zamówienie na wykonanie ścieżki, małej architektury oraz oświetlenia w zabytkowym parku w Rakoniewicach – Etap II.

Wybrane dla Ciebie