Rakoniewiccy policjanci zatrzymali 38-letniego mężczyznę za stosowanie przemocy wobec własnej rodziny. Mężczyźnie przedstawiono zarzut znęcania się nad osobami najbliższymi. Mieszkaniec powiatu grodziskiego najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Za przestępstwo znęcania się nad rodziną grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Komisariatu Policji w Rakoniewicach zostali powiadomieni o przemocy domowej, której miał się dopuszczać  38-latek wobec swojej żony oraz małoletnich dzieci. Będąc pod wpływem alkoholu wszczynał awantury, podczas których agresywnie się zachowywał, wyzywał, szarpał,  groził pozbawieniem życia. Funkcjonariusze zatrzymali go w miejscu zamieszkania, gdzie szybko okazało się, że to nie pierwsza awantura, którą wywoływał agresor. Podczas zatrzymywania mężczyzna znieważył policjantów oraz naruszył ich nietykalność cielesną. To przestępstwo również znajdzie swoje odzwierciedlenie w bardzo poważnych dla niego konsekwencjach prawnych. Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi wystąpić do sądu o zastosowanie wobec podejrzanego aresztu. 28 grudnia Sąd Rejonowy w Grodzisku Wielkopolskim przychylił się do wniosku i teraz domowy oprawca najbliższe trzy miesiąc spędzi za kratkami. Za przestępstwo znęcania się nad osobą najbliższą grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Przypominamy!

Przemoc w rodzinie może dotyczyć każdego, niezależnie od pochodzenia, statusu materialnego, wieku, płci, wykształcenia. Może przybierać formy przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej oraz ekonomicznej. Wszystkie te formy mogą występować jednocześnie albo niezależnie od siebie.

APELUJEMY!

Nie toleruj! Przemoc w rodzinie nie jest sprawą prywatną, jest przestępstwem ściganym przez prawo. Wykorzystywanie, bicie i krzywdzenie osób bliskich jest przestępstwem, takim samym, jak przemoc wobec obcych.

Zareaguj! Przemoc domowa rzadko jest incydentem jednorazowym. Jeżeli wobec sprawcy nie podejmie się natychmiastowych, stanowczych działań – przemoc się powtórzy. Policja zwykle jest wzywana w ekstremalnych sytuacjach, czasami zbyt późno, gdy ofiara nie mogąc sobie poradzić i nie mając pomocy z zewnątrz, targa się na własne życie.

Powiadom! Jeżeli wiesz, że osobie z twojego otoczenia dzieje się krzywda, nie czekaj! Powiadom Policję, Straż Miejską lub najbliższy Ośrodek Pomocy Społecznej – nie zwlekaj z pomocą. To osoby, które wiedzą, jak pomóc. Pamiętaj, że jeśli nie reagujesz to… akceptujesz.

Chcąc skutecznie przeciwstawić się agresji, należy przede wszystkim przełamać strach i pozwolić sobie pomóc. Wszelki potrzebne informacje dotyczącej przemocy w domu i rodzinie można uzyskać na stronie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”  w zakładce POMOC. Każda osoba, która padła ofiarą przemocy może liczyć na wsparcie policjantów oraz innych placówek świadczących pomoc. Ważne, aby na przemoc domową reagowali także sąsiedzi oraz bliscy ofiar. To pomoże odpowiednim podmiotom skutecznie działać. Bierne przyglądanie się sytuacji na pewno nic nie zmieni, a jeden sygnał może pomóc uniknąć tragedii. Mundurowi z troską podchodzą do Państwa problemów. Każdorazowo, gdy pojawiają się pytania dotyczące przemocy w rodzinie można skontaktować się z swoim dzielnicowym i z nim porozmawiać na temat niepokojącej nas sytuacji rodzinnej. Dzielnicowy wytłumaczy, w jaki sposób można pomóc w rozwiązaniu problemu. Co ważne, każda wiadomość o przemocy przekazana mundurowym zostanie dokładnie sprawdzona i zweryfikowana. Mowa tu o sytuacjach, w których sąsiad, znajomy czy osoba bliska zasygnalizuje, że komuś dzieje się krzywda. W przypadku znęcania i  przemocy domowej nie ma znaczenia, czy ofiara i sprawca pozostają spokrewnieni. W świetle uregulowań kodeksowych osobą najbliższą jest nie tylko członek rodziny, ale także np. konkubina/konkubent. A co dzieje się w przypadku, gdy potwierdzi się fakt znęcania nad bliskimi? Sprawcy nie pozostają bezkarni. O ich dalszym losie zadecyduje prokuratura i sąd. Oprawcy, poza tym że mogą trafić za kratki nawet na 5 lat, mogą też zostać zobowiązani do natychmiastowego opuszczenia miejsca zamieszkania. Prokurator oprócz przedstawienia zarzutów i wyrzucenia z domu, może również  zakazać podejrzanemu zbliżania się do ofiary przestępstwa.

Jeżeli nie znasz jeszcze swojego dzielnicowego i nie posiadasz jego danych kontaktowych, to informacje te znajdziesz w zakładce “Dzielnicowy” na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim lub w aplikacji “Moja Komenda”, którą można pobrać na telefon komórkowy. Jeśli jest policjant, który pomógł ci rozwiązać problem rodzinny lub jakiś inny, możesz podzielić się swoją historią i o tym napisać na stronie  “Policjant, który mi pomógł”.

Przemoc ma charakter długotrwały i najczęściej można podzielić ją na następujące fazy, występujące cyklicznie po sobie:
-fazę narastania napięcia – charakteryzuje się gwałtownym narastaniem napięcia między ofiarą a sprawcą pod wpływem działania różnych czynników; sprawca staje się coraz bardziej agresywny, pobudzony, rozdrażniony, a ofiara wycofuje się, stara się schodzić z drogi, nie prowokować, usprawiedliwia to, że sprawca ją obraża, obwiniając samą siebie;
-faza gwałtownej przemocy fizycznej – stanowi eskalację agresji i przemocy sprawcy; jest krótka i brutalna, najczęściej wiąże się z obelgami i obrażeniami cielesnymi ofiary; sprawca zachowuje się jakby nie miał świadomości, co robi;
-faza miodowego miesiąca – sprawca zachowuje się tak, jakby dopiero zrozumiał, co zrobił (przeprasza, obiecuje poprawę, składa deklaracje miłości i przywiązania, przynosi kwiaty, prezenty, obiecuje, że nigdy takie zachowanie się nie powtórzy), a ofiara postanawia dać mu kolejną szansę, w imię dobra rodziny, miłości, odpowiedzialnoścCykle te powtarzają się, z tym że najczęściej następuje skrócenie czasu trwania fazy trzeciej oraz wydłużanie faz pierwszej i drugiej, a zachowania sprawcy są coraz bardziej brutalne i niebezpieczne.

Przemoc domowa, a prawo

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem!
Najczęściej przemoc w rodzinie kwalifikowana jest jako przestępstwo z art. 207 k.k., polegające na znęcaniu się fizycznym lub psychicznym nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny. Przestępstwo to jest ścigane z urzędu.

Jeżeli osoba najbliższa stosuje przemoc wobec Ciebie, czy Twojego dziecka wezwij Policję.

Podczas interwencji policjanci:

-udzielą ci niezbędnej pomocy (np. wezwą pogotowie);
-mogą, w przypadku stwarzania przez sprawcę bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia, dokonać jego zatrzymania lub umieścić go w izbie wytrzeźwień (dotyczy osób w stanie nietrzeźwości);
-udzielą informacji dotyczącej Twoich praw i wskażą, gdzie należy szukać pomocy (przekazując „Niebieską Kartę” – Kartę B);
-udokumentują przebieg interwencji (wypełniając „Niebieską Kartę” – Kartę A – notatkę urzędową dotyczącą przemocy w rodzinie);
-następnie raz  w miesiącu wizytę składać powinien Ci dzielnicowy, aby sprawdzić stan bezpieczeństwa domowników i zachowanie sprawcy.

Dobre rady:

Skorzystaj z doświadczenia dzielnicowego w pracy z ofiarami przemocy, aby uzyskać wiedzę o swoich prawach, możliwościach przeciwstawienia się dalszej przemocy i instytucjach, które mogą udzielić ci wszechstronnego wsparcia.
Zgłoś się do placówek świadczących pomoc ofiarom przemocy (psychologiczną, prawną, terapeutyczną, medyczną, socjalną).
Pamiętaj, że instytucje i organizacje do tego powołane pomogą w rozwiązaniu problemów, które powstrzymują Cię przed przeciwstawieniem się przemocy.
Jeśli nie wiesz, gdzie szukać placówek świadczących pomoc ofiarom przemocy w rodzinie, zgłoś się do dzielnicowego, pracownika socjalnego, pedagoga szkolnego, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, bądź innych znanych Ci osób lub podmiotów pracujących na rzecz dzieci i rodziny.

Przemoc sama nie ustaje:
– złóż zawiadomienie do prokuratury lub na Policję o popełnieniu przestępstwa,
– nie pozwól, by członek rodziny znęcał się nad Tobą lub Twoimi dziećmi.
– gromadź dokumentację i wszelkie informacje, które pomogą Ci później udowodnić fakt popełnienia przestępstwa: –
– w przypadku pobicia, uszkodzenia ciała, udaj się do lekarza (nawet pierwszego kontaktu) i poproś o zaświadczenie o stanie zdrowia i doznanych obrażeniach. Możesz także starać się o uzyskanie obdukcji u uprawnionego lekarza;
-nie ukrywaj tego, co dzieje się w Twoim domu przed rodziną, sąsiadami i bliskimi Ci osobami. To oni mogą pomóc, gdy będzie Ci groziło niebezpieczeństwo, bądź zeznawać w sądzie na Twoją korzyść.

Gdy wiesz, że popełniono przestępstwo lub podejrzewasz, że wobec kogoś stosowana jest przemoc, bo np. słyszysz świadczące o tym odgłosy albo zauważasz niepokojące sygnały, wezwij Policję (możesz to zrobić także anonimowo).
Jeśli krzywdzone są dzieci, masz obowiązek im pomóc, zawiadom Sąd Rodzinny, Prokuraturę lub Policję.
Jeżeli byłeś świadkiem przestępstwa, zdecyduj się na złożenie zeznań, żeby pomóc ofierze uwolnić się od przemocy.

NIE POZOSTAWAJ OBOJĘTNY NA KRZYWDĘ INNYCH!

KPP Grodzisk Wlkp.

0 0 głosów
Ocena artykułu

NAJNOWSZE PUBLIKACJE

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Odnieś się w tym miejscu
Pokaz wszystkie komentarze