Radny Wajs utracił mandat. Odbędą się wybory uzupełniające.

19 maja zakończyła się procedura prawna przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie dotyczącej wygaszenia mandatu radnego Panu Dariuszowi Wajsowi. Zdaniem NSA podjęta przez Radę Miejską w Rakoniewicach decyzja była prawidłowa, gdyż w momencie wyborów Dariusz Wajs nie mieszkał na stałe na terenie gminy Rakoniewice, co stanowi konieczny warunek kandydowania w wyborach do Rady Gminy.

Czytaj: Mandat Radnego Dariusza Wajsa wygaszony

Jakie konsekwencje niesie wygaszenie mandatu?

Odbędą się wybory uzupełniające w okręgu nr 1 w Rakoniewicach. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców, wojewoda zarządza wybory uzupełniające, które odbywają się w okręgu, w którym wygasł mandat, na takich samych zasadach jak dla wyborów powszechnych.

Wybrane dla Ciebie