Radny Dariusz Wajs pyta burmistrza

Radny Dariusz Wajs podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 17 lutego 2015 r. nawiązał do kontroli przeprowadzonej jesienią 2014 r. w urzędzie w Rakoniewicach dotyczącej wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających alkohol.

Przypomniał stwierdzone w protokole kontroli nieprawidłowości i zapytał burmistrza Gerarda Tomiaka czy radni poprzedniej kadencji zapoznani zostali z wynikiem kontroli, czy burmistrz wyciągnął konsekwencje względem urzędnika zajmującego się tą sprawą i względem przełożonego tegoż urzędnika. Zapytał także, jakie działania naprawcze zostały podjęte w tej sprawie?

Burmistrz odpowiadając zwrócił uwagę na aspekt ludzki podejmowanych decyzji.

W jaki sposób burmistrz odpowiedział radnemu? – można zobaczyć na filmie.

Wybrane dla Ciebie