“(…) przesuwamy się w kierunku szkoły sukcesu”

Nawet z pobieżnej lektury strony internetowej Zespołu Przedszkolno – Szkolno – Gimnazjalnego w Rostarzewie wyłania się obraz szkoły aktywnej. Dzieje się tutaj dużo. Od 7 lat działa prowadzone przez mgr Marię Nowak Koło Promocji Zdrowia grupujące 15 dziewcząt ze szkoły podstawowej i gimnazjum, które zajmują się kreowaniem zdrowych nawyków. Od września 2011 roku 26 uczniów z I i II klas gimnazjalnych realizuje projekt współfinansowany przez UE pn „Zagrajmy o sukces”. W ramach projektu uczniowie uczestniczą w pięciu rodzajach zajęć: sportowo- wychowawczych, informatycznych,  język obcy, matematyczno- przyrodniczych, pomoc psychologiczna. Zajęcia prowadzą nauczyciele: Pan Mateusz Radajewski, Pani Mariola Chuchla, Pani Teresa Furmaniak, Pani Anna Brodowiak, Pani Janina Strugała, Pani Marta Piosik. Najmłodsze dzieci – pierwszaki – podczas pasowania prezentują przybyłym ( Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Gerard Tomiak, przedstawicielka Nadobrzańskiego Banku Spółdzielczego w Rakoniewicach i zarazem opiekun SKO– Urszula Darcz, kierownik Posterunku Policji  w Rakoniewicach asp. sztab. Aleksander Dobierzyński, oraz licznie zgromadzeni rodzice i nauczyciele) część artystyczną przygotowaną pod kierunkiem swoich wychowawczyń – Joanny Krym oraz Marii Krawczyk. Nie wszyscy zostali tutaj wymienieni, ale w tej notatce chodzi o położenie akcentu na fakt, że dzięki zaangażowaniu wielu ludzi ta szkoła osiąga dobre wyniki. Nie dziwią i uzasadnione wydają się być słowa dyrektor Izabeli Cieślewicz wypowiedziane podczas sprawozdania z działalności szkoły:

„ Jesteśmy szkołą wspierającą i przesuwamy się w kierunku szkoły sukcesu”. Proszę posłuchać:

[mp3player width=560 height=18 config=fmp_jw_widget_config.xml file=https://rakoniewice.pgo24.pl/wp-content/uploads/2011/10/rostarzewo.mp3]

Czy warto o tym mówić? Jeżeli przyjrzeć się średnim wynikom egzaminu gimnazjalnego w powiecie grodziskim można stwierdzić, że Rostarzewo jest chlubnym wyjątkiem. Jeżeli chodzi o liczbę punktów to osiąga wyniki ponadprzeciętne link.  O czym właściwie informuje liczba punktów? Czy warto się z tego cieszyć?

Założenie, że liczba punktów obrazuje to czy szkoła uczy dobrze jest błędem. Mówi o tym  nauczyciel, a od niedawna również zastępca burmistrza – Arkadiusz Pawłowski: “Wyniki z egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych w szkole podstawowej i gimnazjum należy interpretować bardzo szeroko i dogłębnie. Nie można jednoznacznie na podstawie uzyskanych punktów określić, która szkoła jest lepsza, która szkoła jest gorsza, która szkoła lepiej uczy, która szkoła gorzej uczy. Na wynik poszczególnych uczniów mają wpływ czynniki, na które szkoła nie ma żadnego wpływu. Należałoby wziąć pod uwagę przy ocenie pracy szkoły wszystkie te czynniki i traktować egzamin jako jeden z elementów, który wpływa na to, jaki jest obraz szkoły, jaka jest jakość uczenia w tych szkołach. Czynniki, które wpływają na ten wynik to są indywidualne zdolności i uprzednie osiągnięcia uczniów. Wpływają także na ten wynik czynniki społeczne takie jak kapitał społeczny i kulturowy rodzin czy wpływ grupy rówieśniczej. Grupa czynników, na które ma wpływ szkoła to jest to, co najczęściej postronny obserwator bierze pod uwagę czyli kwalifikacje i zaangażowanie nauczycieli, metody nauczania, czy warunki nauczania. Tutaj akurat musielibyśmy bardzo mocno zastanowić się nad odpowiedzią, dlaczego w danej szkole jest taki, a nie inny wynik. Nie jest to prosta odpowiedź, jest to odpowiedź złożona. Musi być bardzo mocno przeanalizowana. Wszystkie te czynniki powinny być zmierzone i sprawdzone”. wypowiedź do pobrania

Czy warto się cieszyć z wyniku gimnazjum w Rostarzewie? Czy praca tej placówki może być wzorem dla innych?  Odpowiedź na te pytania też zapewne składa się z wielu czynników.

Internetowa księgarnia

Wybrane dla Ciebie