Przedsiębiorca z Jabłonny wzywa do “usunięcia naruszenia prawa”

Przedsiębiorca z Jabłonny wezwał do usunięcia naruszenia prawa. Chciał, by uchylić obowiązującą uchwałę Rady Miejskiej w Rakoniewicach. Chodzi o uchwalony 8 marca 2016 r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Jabłonna.

Radni odmówili uwzględnienia tego wezwania. Uchwała ta nie została zakwestionowana przez organ nadzorczy i obowiązuje oraz jest stosowana już od kilku lat – czytamy w uzasadnieniu do odmowy.

Pismem z dnia 27 sierpnia 2018 r. spółka G.B. Frąckowiak sp. j., spółka Bioelektrownia Jabłonna sp.
z o.o., Bernadeta Frąckowiak oraz Grzegorz Frąckowiak reprezentowani przez pełnomocnika zwrócili się do Rady Miejskiej Rakoniewic z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie uchwały Nr XV/91/2016 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 08 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Jabłonna.

W uzasadnieniu wezwania podano, że Bernadeta Frąckowiak oraz Grzegorz Frąckowiak są właścicielami nieruchomości położonej w Jabłonnie, na którą składają się działki numer 300/10, 300/11 oraz 301/1 zapisane w księdze wieczystej numer KW 24234. Zdaniem skarżących uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego było sprzeczne z prawem, ponieważ narusza przysługujące im prawo własności do wskazanej nieruchomości poprzez ograniczenie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej.

Po zapoznaniu się z treścią wezwania do usunięcia naruszenia prawa stwierdzić trzeba, że zawarte w nim
zarzuty są niezasadne i brak jest podstaw do uchylenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada
Miejska w Rakoniewicach była uprawniona do przyjęcia uchwały Nr XV/91/2016 z dnia 08 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Jabłonna, uchwała ta nie została zakwestionowana przez organ nadzorczy i obowiązuje oraz jest stosowana już od kilku lat.

W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia
naruszenia prawa jest w pełni uzasadnione -czytamy w uzasadnieniu.

Z Jabłonny, czy z Jabłonnej – jak odmieniać?

Czytaj: https://www.ekorekta24.pl/jablonnie-czy-jablonnej-jeziornie-czy-jeziornej-klopotliwa-odmiana-nazw-miejscowosci/

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *