Przebudowa drogi Rakoniewice-Łąkie-granica powiatu

6 września br. przez Starostę Grodziskiego Mariusza Zgaińskiego oraz Wicestarostę Grodziskiego Antoniego Kłaka, przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Ewy Smoczyńskiej podpisana została umowa na przebudowę drogi powiatowej nr 3569P na odcinku Rakoniewice – Łąkie – granica powiatu.

Ze strony wykonawcy – Konsorcjum INFRAKOM KOŚCIAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, INFRAKOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością umowa została podpisana przez Krzysztofa Kluczyka.

Gmina Rakoniewice uchwałą z 28 czerwca 2016 przekazała pomoc Powiatowi Grodziskiemu w formie dotacji celowej, w wysokości 1500 000 zł na realizację tego zadania. Budżet przeznaczony na wykonanie inwestycji ma wynieść 2  890 000 zł.

Droga remontowana będzie na odcinku ok. 5,2 km i poszerzona do 5,5m. Na odcinku od drogi krajowej nr 32 do końca zabudowy w Łąkiem pojawi się nawierzchnia bitumiczna, a na ostatnim odcinku podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami. Zakres robót obejmować będzie również wzmocnienie pobocza, odwodnienie w Łąkiem (kanalizacja deszczowa), wykonanie chodników w obrębie skrzyżowań oraz wyniesionych przejść dla pieszych.

Mamy nadzieję, że po zakończeniu robót polepszy się komfort jazdy na tym odcinku, a nowa nawierzchnia posłuży przez wiele lat – informuje grodziskie starostwo

Wybrane dla Ciebie