Projekt budżetu gminy Rakoniewice otrzymał pozytywną opinię. Miliony na inwestycje.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wydała pozytywną opinię dla projektu przyszłorocznego budżetu gminy Rakoniewice.

Projektowane dochody gminy wyniosą w 2018 r. około 58 milionów złotych, a wydatki około 61 mln. Deficyt w wysokości 3,1 mln zostanie sfinansowany z emisji obligacji.

Gmina zamierza wyemitować obligacje w kwocie 5 milionów. Na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji gmina przeznaczy kwotę 1,9 mln zł.

W projekcie przyszłorocznego budżetu na budowę dróg przewidziano blisko 6,5 mln. zł. W ramach programu Leader gmina planuje budowę ogólnodostepnych placów zabaw w miejscowościach Łąkie Nowe, Elżbieciny, Gnin, Blinek, Gola oraz siłowni zewnętrznych w Wiosce i Woli Jabłońskiej.

Budowa parkingu przy pałacu, wykonanie małej architektury oraz oświetlenia w przypałacowym parku będzie kosztować ok. 330 tys. Na wzniesienie Pomnika Pamięci i Wolności w Rakoniewicach przewidziano 200 tys.

Tabela – wykaz inwestycji drogowych w projektowanym budżecie na rok 2018

Wybrane dla Ciebie