Powstał Raport o stanie Gminy Rakoniewice za 2018 rok

W tym roku po raz pierwszy Burmistrz Rakoniewic przyjął Raport o stanie Gminy Rakoniewice za 2018 rok. Ta nowość wynika ze zmian w ustawie o samorządzie gminnym. Gminy miały obowiązek przygotowania takiego raportu do końca maja.

Na mocy wspomnianej ustawy samorządy są zobowiązane do tworzenia raportów o swoim stanie. Tak jak w przypadku innych gmin, w przypadku Rakoniewic jest to dość obszerne opracowanie (liczy ponad 100 stron). Zainteresowani mogą czerpać z niego wiedzę m.in. na temat finansów, inwestycji gminy, realizacji lokalnych polityk, programów i strategii itp.

Skondensowanie i przedstawienie pracy, działań, przedsięwzięć, aktywności, wykonanych zadań, przedmiotów i podmiotów oraz budżetu za dany rok w jednym dokumencie, zwanym „Raportem o stanie gminy”, wydaje się dość karkołomne. Parafrazując słowa znanej, dziecięcej piosenki, przyjęta została metoda – „nie długo, nie krótko, lecz w sam raz” i mam nadzieję, że to się udało. -przekazał burmistrz Gerard Tomiak we wstępie do opracowania.

Przecież w spektrum zainteresowań funkcjonowania organizmu, jakim jest lokalny samorząd, znajduje się tak naprawdę wszystko. Dlaczego? Bo to nasze życie, otaczająca nas rzeczywistość. Radni Rady Miejskiej, podnosząc w głosowaniu rękę, na każdej sesji o tej rzeczywistości decydują. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, dyrektorzy, osoby odpowiedzialne za pewne „odcinki”, podejmując decyzje też o tej rzeczywistości decydują. To organizacja codziennego, prawidłowego funkcjonowania naszej małej ojczyzny we wszystkich aspektach. – uważa burmistrz

Raport tak naprawdę odzwierciedla w hasłowy sposób to, co działo się w roku 2018 r. Gospodarka, bezpieczeństwo, oświata, finanse, sprawy społeczne, zdrowie, sport, kultura, inwestycje, itd. W tym wszystkim zawsze najważniejszy musi być człowiek, mieszkaniec, obywatel – począwszy od najmłodszych, a skończywszy na najstarszych. W gminie Rakoniewice ma się nam żyć dobrze i bezpiecznie. Robimy wszystko, by tak właśnie było… -przekonywał Gerard Tomiak .

Pochodząca z raportu przykładowa grafika, prezentująca obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji gminy

W założeniu raport ma także umożliwiać uczestnictwo mieszkańców w debacie nad stanem gminy. W debacie nad Raportem o stanie Gminy Rakoniewice za 2018 rok głos będą mogli zabrać mieszkańcy. Termin tej debaty i warunki uczestnictwa mieszkańców nie zostały jeszcze ogłoszone.

Podsumowując

Raport to ponad sto stron liczb, tabel, opisów i niewiele obrazków (wyjątkiem są zdjęcia pałacu, zabytków i grafika obszarów degradacji prezentowana w tym tekście). Przydałyby się np. infografiki prezentujące struktury wydatków, przychodów, inwestycji itp. Czytelnik mógłby od razu zorientować się, że przykładowo ponad dwie trzecie środków przechodzących przez samorząd trafia docelowo na wydatki socjalne (głównie program Rodzina 500+), oświatę i wychowanie. To dawałoby z grubsza pojęcie, które aktywności gminy są najbardziej zasobochłonne. Ideałem byłoby publikowanie każdego wydatku gminy w osobnym, publicznym zestawieniu. Są gminy, które to robią, ale nie ma takich gmin w powiecie grodziskim i Gmina Rakoniewice nie jest tutaj wyjątkiem. Generalnie, po odliczeniu wspomnianych 2/3 środków celowych na rodzinę i oświatę gminie zostało do wydania w ubiegłym roku ok 26 mln z czego znaczną część pochłonęły inwestycje drogowe (transport i łączność) i administracja.

Dla naszych Czytelników przygotowałem tabelę i wykres wydatków Gminy Rakoniewice w poszczególnych działach, na podstawie danych z realizacji budżetu za 2018 rok.

DziałWydatki
Rolnictwo967 247,45
Transport i łączność8 081 127,14
Turystyka2300
Gospodarka mieszkaniowa291 661,61
Administracja publiczna4 768 705,66
Usługi71 124,38
Bezpieczeństwo i ochrona p-poż1 235 339,80
Obsługa długu159 017,00
Oświata i wychowanie19 247 205,11
Ochrona zdrowia233 458,73
Pomoc społeczna1 683 801,32
Edukacyjna opieka wychowawcza 711 564,95
“Wybory 2018”69 435,55
Rodzina19 497 752,82
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska3 582 435,82
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego2 691 534,49
Kultura fizyczna1 136 333,86
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej22 142,87
Różne rozliczenia884,85
64 453 073,41

Raport o stanie gminy Rakoniewice 2018 – do pobrania

Michał Szała

Wybrane dla Ciebie