Porządek obrad XXX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w  Rakoniewicach

rada

XXX Sesja VII kadencji Rady Miejskiej w  Rakoniewicach odbędzie się 30 października 2017 r., o godz. 12:00 w sali Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach, ul. Kościelna 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Rakoniewicach.
 4. Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na interpelacje.
 5. Zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
 6. Zapytania, wnioski i informacje sołtysów.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 9. Podjęcie Uchwał w sprawie :
  1. przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Rakoniewice na lata 2017-2023”
  2. określenia wysokości bonifikat przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
  3. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Nowotomyskiej w Rakoniewicach
  4. zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
  5. zmiany Uchwały Nr XXIII/160/2016 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakoniewice na lata 2017–2021
  6. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  7. rocznego programu współpracy Gminy Rakoniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
  8. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
  9. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  10. dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Rakoniewice za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zakończenie obrad.
0 0 głosuj
Ocena artykułu

Wybrane dla Ciebie

Opublikował: PGO24

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Pokaz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz? Prosimy o komentarz.x
()
x