Polska niepodległość z szerszej perspektywy w rakoniewickiej bibliotece

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Rakoniewicach gościł historyk, Marek Rezler.

Dr  Marek Rezler  specjalizuje się  w  historii  wojskowości  i badaniu dziejów  Wielkopolski  XIX  i  XX  wieku.  W  swojej najnowszej  książce   pt. ’’Polska niepodległość 1918”  stawia  ważne  pytania, czy  odzyskanie  przez Polaków  niepodległości  nastąpiło dzięki  wysiłkowi  narodu  czy  sumie  szczęśliwych  wydarzeń?  

Rozprawia się w niej z  wieloma wciąż pokutującymi mitami. Mowa tu choćby  o dokonaniach  powstań  narodowych   i  męczeństwie  narodu  pod  zaborami, o rzekomej mocarstwowości  młodego państwa i  późniejszej  tzw. zdradzie zachodnich  sojuszników.

Gość  w  bardzo  przystępny sposób  przybliżył   słuchaczom  temat odzyskania przez  Polskę  niepodległości  i  uświadomił  im, jakie  czynniki na to wpłynęły. Spotkanie skłoniło do licznych refleksji  i pomogło  spojrzeć  na temat odzyskania niepodległości  z szerokiej  perspektywy.

Zachęcamy  do sięgnięcia  do księgozbioru  zgromadzonego  na ten temat  w naszej bibliotece.

GBP w Rakoniewicach

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.