Pogadanki dla osób niepełnosprawnych

Panie Ewa i  Marlena ze Spółdzielni Socjalnej „SERCE” w Rakoniewicach przeprowadziły pogadanki na temat udzielania pierwszej  pomocy przedlekarskiej.

Pogadanki odbyły się podczas zajęć terapeutycznych w Warsztatach Terapii  Zajęciowej w dniach 18 i 19 października

Uczestnicy  Warsztatów  Terapii Zajęciowej z Rakoniewic zapoznali  się  z zasadami  resuscytacji  niemowląt, dzieci i osób dorosłych oraz przećwiczyli resuscytację na fantomach.

Drugiego dnia rozmawiano krwotoku z nosa, złamaniach , ran z ciałem obcym, zadławieniu czy wyposażeniu apteczki.

Wszyscy z wielką uwagą wysłuchali  informacji na wyżej wymienione tematy. Mieli  możliwość  nauczenia się jak zachowywać się podczas krwotoku z nosa. Jak pomoc sobie oraz innym. Wykonywali opatrunek z ciałem obcym  Poznali zasady unieruchomienie kończyny górnej przy złamaniu. Nauczyli  się jak zakładać chustę trójkątną. Zapoznali się z wyposażeniem apteczki ,co powinno się w niej znajdować. Wykonali ćwiczenia przy zadławieniach dzieci i dorosłych. Przez  cały czas Panie, przypominały o numerach alarmowych 112 oraz 999. Uczestnicy z wielką uwagą wysłuchali pogadankę i bardzo aktywnie brali udział w ćwiczeniach.

Pogadanki dla osób niepełnosprawnych sfinansowane zostały przez Urząd Gminy Kamieniec, za co młodzież wraz z opiekunami serdecznie dziękuje.

Źródło: WTZ Rakoniewice

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.