PILNE! Burmistrz wydał Obwieszczenie

umiejski

OBWIESZCZENIE Burmistrza Rakoniewic z dnia 11 czerwca 2019 r.

Burmistrz Rakoniewic, w związku z wystąpieniem na terenie Gminy suszy, a tym samym niedoboru wody w sieci gminnej i spadku ciśnienia, co stanowi realne zagrożenie życia lub zdrowia mieszkańców i zagrożenie bezpieczeństwa publicznego, wydal Zarządzenie porządkowe nr 58/2019, z dnia 11 czerwca 2019 r. o następującej treści

ZARZĄDZENIE Nr 58/2019 BURMISTRZA RAKONIEWIC z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie gminy Rakoniewice.

Na podstawie art. 7 ust. I pkt 3, art. 40 ust. 3 i 4 oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 t: poz. 506), art. 4 ust. 3 oraz art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 t: poz. 1523 oraz z 2018 r poz. 2243) w związku z niedoborem wody na terenie gminy Rakoniewice, zarządzani, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się zakaz podlewania z gminnej sieci wodociągowej ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania basenów na terenie gminy Rakoniewice od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia do 31 sierpnia 2019 i:, w godzinach od 6.00 do 24.00. 2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy terenów użyteczności publicznej.
§ 2. Kto narusza zakaz, o którym mowa § 1 ust. 1, podlega karze grzywny na zasadach określonych w art. 54 ustawy z dnia 20 maja 1971 i: – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 i: poz. 821, z późn. zm.).
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Prezesowi Zakładu Usług Komunalnych Rakoniewicach.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

I burmistrz w roli youtubera:

0 0 głosuj
Ocena artykułu

Wybrane dla Ciebie

Opublikował: PGO24

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Pokaz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz? Prosimy o komentarz.x
()
x