Orzeł Rostarzewo i Piast Jabłonna wesprą realizację zadań gminy w obszarze sportu

Burmistrz Rakoniewic poinformował, że w wyniku OTWARTEGO KONKURSU NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA I GMINY RAKONIEWICE W ROKU 2017 W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU wybrano oferty:

  • w zakresie Upowszechnianie kultury fizycznej w ramach klubów i organizacji sportowych na terenie Rostarzewa – złożoną przez Młodzieżowy Klub Sportowy „Orzeł”, z siedzibą w Rostarzewie, ul. Polna  15 –  w wysokości 20.000,00 zł
  • w zakresie Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży oraz prowadzenie rozgrywek piłki nożnej na terenie Jabłonny – złożoną przez Klub Sportowy „Piast”  z siedzibą w Jabłonnie, ul. Kościelna 1  –  w wysokości 20.000,00 zł

Uzasadnienie wyboru ofert – oferty spełniające wszystkie warunki formalne określone w ogłoszeniu o konkursie.

Wybrane dla Ciebie