Obwinianie gminy jest nieuzasadnione

Pod publikacją dotyczącą stanu ul. Słonecznej w Rakoniewicach pojawiło się sporo komentarzy. Niektóre z nich wskazują jako odpowiedzialnych za obecny stan władze gminy Rakoniewice.

Mieszkańcy jeżdżą po dziurach

Okazuje się jednak, że gmina nie ma możliwości modernizowania tych dróg ponieważ ich właścicielami są inne podmioty. Obecny stan prawny wyjaśnia Urząd Miejski w Rakoniewicach:

Ul. Słoneczna

W latach 60 XX w. dokonano podziału geodezyjnego gruntów proboszczowskich w Rakoniewicach, w wyniku którego wydzielono niezabudowane działki gruntu, jak i drogę – dz. nr 76 obecnie ul. Słoneczna. Reprezentowane przez ówczesnego proboszcza Beneficjum Proboszczowskie przy Rzymsko-Katolickim Kościele Parafialnym w Rakoniewicach sprzedało działki budowlane, zaprzestając jednocześnie użytkowania drogi. Parafia nigdy nie czyniła względem drogi działań właścicielskich. To Skarb Państwa i Gmina przez te wszystkie lata utrzymywały drogę. Bezskutecznie ubiegaliśmy się o nieodpłatne nabycie drogi. Parafia nie widzi możliwości przekazania działki Gminie.

Zważywszy na zaistniały stan faktyczny, liczyliśmy na polubowne załatwienie sprawy, tym bardziej, że na wniosek o dofinansowanie zabytku kościelnego przeznaczyliśmy w 2016 r. dotację w kwocie blisko 25 000,00 zł.

Podejmowane działania w zakresie spraw własnościowych uniemożliwiają na chwilę obecną czynienie nakładów inwestycyjnych w postaci utwardzenia drogi.

Ul. Sportowa

Teren wzdłuż torów kolejowych stanowi własność PKP. Od kilku lat usiłujemy nabyć grunt zajęty pod drogę. Uchwała Rady w powyższej sprawie podjęta została w 2012 r. Dotychczas udało się wydzielić stanowiącą drogę działkę nr 582/16. Podział został wielokrotnie uzgadniany i akceptowany przez właściciela terenu tj. PKP. Praktycznie zostało jedynie wyłączyć ten grunt z terenów zamkniętych, wycenić oraz przejęć. Na ostatnim spotkaniu z Zastępcą Dyrektora Oddziału ds. Obrotu Nieruchomościami w Poznaniu – Grażyną Nidzińską w sprawie, miedzy innymi, nabycia tejże drogi wyjaśniono nam, że Zakład Linii Kolejowych PKP w Zielonej Górze zakwestionował przekazanie działki Gminie Rakoniewice uznając, że w poboczu drogi znajdują się urządzenia techniczne niezbędne do obsługi terenów PKP. Zasugerowano wtórny podział geodezyjny, co znacznie wydłuży załatwienie sprawy.

Jak widać utrudnienia w przejęciu drogi przez Gminę wynikają z przyczyn wyłącznie zależnych od właściciela terenu tj. PKP.

Na chwilę obecną zmierzamy zorganizować spotkanie dyrektorów PKP Zielona Góra oraz Poznań celem wypracowania wspólnego stanowiska w powyższej kwestii. Nie jesteśmy jednak w stanie określić zupełnie niezależnego od nas terminu ostatecznego załatwienia prawy przejęcia.

Wybrane dla Ciebie