Ewentualne zmiany w gminnej oświacie od 2013?

Nie chcemy żadnej rewolucji w oświacie – mówi burmistrz Gerard Tomiak. Pomysł połączenia szkoły w Łąkiem ze szkołą w Rostarzewie, pod wspólnym zarządem może być sposobem na problemy lokalowe, jakie pojawiły się w szkole w Rostarzewie w związku z decyzją o nieremontowaniu „czerwonego budynku”. Po połączeniu obwodów dzieci z Cegielska i Stodolska miałyby dojeżdżać do szkoły w Łąkiem. To może ocalić szkołę w Łąkiem od likwidacji. Radne Gabriela Cielecka i Katarzyna Lulkiewicz mówiły na sesji w dn. 6 czerwca o tym, że sprawy są załatwiane „za plecami”, że nie mają wiedzy o łączeniu obwodów i dowożeniu. Burmistrz przedstawił wykaz spotkań w tej sprawie i wyraził pogląd, że działa w pełni jawnie. Wtedy jedna z radnych zwróciła uwagę, że burmistrz owszem spotyka się, ale z wybranymi osobami. Powstał wówczas pomysł zwołania posiedzenia Komisji Oświaty w pełnym składzie, aby uczynić zadość oczekiwaniom radnych. Podczas posiedzenia komisji, które odbyło się 12 czerwca burmistrz przedstawił informacje na temat modernizacji drugiego budynku szkoły w Rostarzewie (tego który ma być czynny). Trwa etap zbierania danych. Później będzie projekt modernizacji. Natomiast nie ma jeszcze żadnych decyzji w sprawie łączenia obwodów i szkół – informuje Mirosław Basiński z Wydziału Oświaty UM Rakoniewice. Zmiany jeśli zostaną wprowadzone to najwcześniej od roku szkolnego 2013/2014.

Proszę posłuchać zapisów rozmów dotyczących oświaty. Występują: radna Gabriela Cielecka, radna Katarzyna Lulkiewicz, burmistrz Gerard Tomiak, Mirosław Basiński z wydziału oświaty.

[mp3player width=500 height=18 config=fmp_jw_widget_config.xml file=https://rakoniewice.pgo24.pl/wp-content/uploads/2012/06/oswiata.mp3]

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *