Modernizacja oczyszczalni w Rakoniewicach. Wiadomo kto ją dokończy.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rakoniewicach to inwestycja, której celem  jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby. Założenia te mają zostać zrealizowane dzięki usprawnieniu pracy oczyszczalni i lepszemu zagospodarowaniu osadów ściekowych. Projekt przewiduje przebudowę oczyszczalni poprzez wybudowanie nowych obiektów oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych oraz wyłączenie z eksploatacji i rozbiórkę istniejących … Czytaj dalej Modernizacja oczyszczalni w Rakoniewicach. Wiadomo kto ją dokończy.