Ładne miasto kosztuje

Zadłużenie gminy Rakoniewice z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji na 30 września 2010 wynosiło 14.158.605,18 zł.

Szczegóły:

Kredyty

W banku NBS Rakoniewice na drogę Czereśniowa Brzoskwiniowa Rakoniewice – zadłużenie 93.750 zł,spłata 2010 – 18.750 zł , spłata : 2011 – 75.000 zł, również w NBS Rakoniewice droga Czereśniowa Brzoskwiniowa Rakoniewice II etap, zadłużenie 230.625 zł spłata 2010 – 25.625 zł, spłata : 2011 – 102.500 zł, 2012 – 102.500 zł , także w NBS Rakoniewice droga Rakoniewice wieś PONETEX , zadłużenie 365.625 zł spłata 2010 – 28.125 zł , spłata : 2011 – 112.500 zł, 2012 – 112.500 zł- , 2013 – 112.500 zł.

W Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu: modernizacja kotłowni – szkoła Jabłonna, 25.000 zł spłata 2010 – 25.000 zł; modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rakoniewice – 15.000 zł spłata 2010 – 15.000 zł , droga Stodolsko 103.125 zł spłata 2010 – 20.625 zł , spłata : 2011 – 82.500 zł; również droga Stodolsko 230.625 zł spłata 2010 – 25.625 zł, spłata : 2011 – 102.500 zł, 2012 – 102.500 zł.; droga Rostarzewo Cegielsko zadłużenie 406.250 zł spłata 2010 – 31.250 zł , spłata : 2011 – 125.000 zł, 2012 – 125.000 zł- , 2013 – 125.000 zł

W banku PKO BP zaciągnięty został kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Rostarzewo II etap. Tutaj zadłużenie wynosi – 156.355,18 zł spłata 2010 – 156.355,18 zł.

Pożyczki:

WFOŚ Poznań: na budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Rostarzewo II etap- 26.250 zł spłata 2010 – 26.250 zł; na zmianę systemu ogrzewania w budynku Domu Kultury w Rakoniewicach 6.000 zł , spłata 2010 – 6.000 zł; na budowę hali widowiskowo-sportowej ( środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach 500.000 zł spłata 2010 – 15.400 zł , spłata : 2011 – 61.600 zł, 2012 – 61.600 zł- , 2013 – 61.600 zł , 2014 61.600 zł , 2015 – 61.600 zł , 2016 – 61.600 zł , 2017 – 115.000 zł. Oprocentowanie pożyczki jest w tym przypadku stosunkowo niskie ustalone na poziomie połowy stopy redyskonta weksli (która obecnie wynosi 4,75 %).

Plan wykupu obligacji komunalnych do roku 2019

W Banku DnB NORD umowa z dnia 22 kwietnia 2009 na „budowa drogi w miejscowości Stodolsko –200.000 zł ”, „ modernizacja – przebudowa Placu Powstańców Wielkopolskich w Rakoniewicach –1.100.000 zł”, „budowa hali widowiskowo-sportowej (środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach – 7.700.000 zł ”zadłużenie łacznie – 9.000.000 zł; spłata 2010 – 0 zł , spłata : 2011 – 800.000 zł, 2012 – 1.100.000 zł- , 2013 – 1.300.000 zł , 2014 – 1.300.000 zł , 2015 – 1.500.000 zł , 2016 – 1.500.000 zł , 2017 – 1.500.000 zł. Oprocentowanie obligacji na dzień dzisiejszy: 7,82 %

W PKO BP Warszawa , umowa Nr DFP/1/2010„ budowa hali widowiskowo-sportowej ( środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach – 2.600.000 zł ”, „ budowa obiektu sportowego – Wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Jabłonna w gminie Rakoniewice – 400.000 zł ” zadłużenie na 30.09. 2010 – 3.000.000. zł spłata 2010 – 0 zł , spłata : 2014 – 500.000 zł , 2015 – 500.000 zł , 2016 – 500.000 zł , 2017 -500.000 zł, 2018 – 600.000 zł , 2019 – 400.000 zł Oprocentowanie obligacji na dzień dzisiejszy 6,4 %

 

Na budowę Hali Widowiskowo - Sportowej gmina Rakoniewice zaciągnęła zobowiązania wartości 10,8 mln złotych.

 

Wybrane dla Ciebie