Konkurencja działa na korzyść konsumentów

W tym roku w odróżnieniu od poprzednich początek wakacji nie przyniósł podwyżek cen paliw. Wręcz przeciwnie. Dzisiaj w Rakoniewicach można bez problemu kupić benzynę bezołowiową 95 w cenie poniżej 5 złotych za litr. Najniższą cenę paliwa w naszym powiecie odnotowano na nowo powstałej stacji w Grodzisku, gdzie w sobotę wspomnianą benzynę można było kupić za 4,86! Podobnie było z innymi paliwami. Prosta kalkulacja sprawia, że konsument kupuje tam gdzie taniej. To sprawia, że producenci zaczynają obniżać swoje marże.

Jednak to nie producenci i handlowcy są największymi beneficjentami w sprzedaży paliw. Największe profity odnosi państwo z podatków akcyzowego, vat, drogowego. Niestety zadłużenie państwa sięgnęło takiego poziomu, że podatki te nie starczają nawet na spłatę odsetek . Dlatego zadłuża się ono coraz bardziej. Stąd między innymi pomysły na narzucenie samorządom ograniczenia deficytu. Powiat grodziski odpowiedział stanowczo, co o tym myśli, nie zgadzając się na ingerencję władzy centralnej w nasze sprawy. Jeżeli nie nastąpi reforma finansów publicznych to Polskę czeka los Grecji. Już teraz kredytobiorcy cierpią z powodu podnoszonych stóp. Stopy procentowe są podnoszone dlatego, że wzrasta ryzyko niewypłacalności państwa i aby skarb państwa mógł pozyskać środki na rynku  – musi płacić wyższe odsetki za emitowane obligacje.

Wybrane dla Ciebie