Komunikat Burmistrza Rakoniewic

Komunikat Burmistrza Rakoniewic dotyczący strajku w oświacie.


Szanowni Rodzice, Opiekunowie Prawni, Uczniowie

Wobec przedłużających się negocjacji między stroną rządową, a związkami zawodowymi reprezentującymi oświatę — informuję, że w dniu 8 kwietnia 2019 r. najprawdopodobniej rozpocznie się strajk generalny pracowników oświaty, który obejmie również szkoły i przedszkola znajdujące się na terenie gminy Rakoniewice.

W związku z powyższym – jeśli dojdzie do strajku — w dniu 8 kwietnia 2019 roku oraz w kolejnych dniach zajęcia w szkołach i przedszkolach z konieczności będą musiały odbywać się w zmienionej formie, a część zajęć może zostać zawieszona. Zakres oraz rodzaj zmian w zajęciach w chwili obecnej jest bardzo trudny do przewidzenia.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania placówek oświatowych w czasie strajku będą sukcesywnie zamieszczane na stronach internetowych szkół i przedszkoli oraz w budynkach placówek oświatowych. Prosimy o śledzenie komunikatów, na stronach internetowych szkół i przedszkoli oraz przekazywanych za pośrednictwem e-Dziennika.

W imieniu gminy Rakoniewice oraz Dyrektorów szkół i przedszkoli proszę o wyrozumiałość w najbliższych dniach, oraz przepraszam za wszelkie niedogodności jakie mogą Państwa spotkać w związku z zaistniałą sytuacją.

Jednocześnie informuję, że sytuacja, w której z przyczyn obiektywnych szkoły, bądź przedszkola, nie będą mogły zapewnić opieki nad dziećmi – pozwala jednak rodzicom uczniów w wieku do 8 roku życia skorzystać z usprawiedliwionego zwolnienia od pracy na podstawie § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1632).

/-/ Z-ca Burmistrza Arkadiusz Pawłowski

Wybrane dla Ciebie