Kolejny program

Gmina Rakoniewice przystąpiła do programu Wielkopolska Odnowa Wsi. Jest to program ogłoszony przez urząd marszałkowski. Stwarza możliwość ubiegania się rad sołeckich o dofinansowanie do kwoty 45 tys. na zagospodarowanie przestrzeni publicznej, odtwarzanie dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego, rozwój turystyki i rekreacji, przebudowę, remont i wyposażanie obiektów małej architektury, zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych i tradycyjnych zawodów, zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych na cele rekreacyjne lub poprawiające estetykę miejscowości, realizację projektów o charakterze ekologicznym.

Informacja o konkretnych projektach niezwłocznie po ich wpłynięciu

 

 

 

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.