Inwestycje w projekcie budżetu na rok 2017

W projekcie budżetu gminy Rakoniewice na rok 2017 znalazły się następujące propozycje inwestycji majątkowych:

Budowa chodnika ul. Słoneczna w Ruchocicach (fundusz sołecki 20.000 zł) – projekt 20 000,00
Budowa chodnika w Tarnowie (fundusz sołecki 19.000 zł) projekt 19 000,00
Budowa ul. Ogrodowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w Ruchocicach 450 000,00
Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej nr 540552 w Drzymałowie (fundusz sołecki 10.000 zł) – projekt 10 000,00
Przebudowa ul. Ogrodowej w Jabłonnie 310 000,00
Przebudowa ul. Piaskowej w Rakoniewicach 450 000,00
Przebudowa ul. Polnej i Słonecznej w Rostarzewie 250 000,00
Przebudowa ul. Spokojnej w Rostarzewie 200 000,00
Wykup gruntów pod drogi gminne 15 000,00
Wykonanie dróg gruntowych na Osiedlu Wygoda II
Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego- pałac w Rakoniewicach, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 193/21 położonej w miejscowości Rakoniewice Wieś-poza projektem 21 447,67
Projekt nr RPWP.03.02.01-30-0078/15 “Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego-pałac w Rakoniewicach” Działanie 3.2 “Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Poddziałanie 3.2.1 “Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” – łącznie 7 078 552,33
Dofinansowanie zakupu toru CTIF dla OSP Ruchocice 7 000,00
Zakup komputera dla OPS 6 600,00
Oświetlenie drogowe – punkt świetlny w Narożnikach (fundusz sołecki) 8 000,00
Modernizacja sali wiejskiej w Kuźnicy Zbąskiej (fundusz sołecki) 12 891,10
Utwardzenie placu przed salą wiejską w Cegielsku (fundusz sołecki) 3 576,50
Wykonanie chłodni w sali wiejskiej w Jabłonnie (fundusz sołecki) 12 500,00
Zakup patelni – sala wiejska Gnin (fundusz sołecki) 4 000,00
Zbiornik bezodpływowy sala wiejska w Woli Jabłońskiej (fundusz sołecki) 5 800,00
Budowa ścieżek wraz z oświetleniem w Zespole Parkowym w Rakoniewicach 300 000,00
Plac zabaw (doposażenie) w miejscowości Gola (fundusz sołecki) 7 872,85
Plac zabaw (doposażenie) w Terespolu (fundusz sołecki) 7 825,55
Plac zabaw (ogrodzenie) w Ruchocicach (fundusz sołecki) 6 000,00
Siłownia zewnętrzna w Błońsku (fundusz sołecki) 10 300,00
Oświetlenie budynku rekreacyjno-sportowego w Głodnie (fundusz sołecki) 8 432,88
Zwrot dotacji ze środków FRKF związanego z realizacją zadania inwestycyjnego “Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej (Środowiskowej) z infrastrukturą towarzyszącą i łącznikiem w Rakoniewicach” 14 830,00

Łącznie na inwestycje zaplanowano kwotę 9 264 628,88 zł.

Dochody przyszłorocznego budżetu gminy Rakoniewice zaplanowano w wysokości 57 253 086,06, a wydatki w kwocie 57 138 086,06.

Wybrane dla Ciebie