Inwestycje drogowe gminy Rakoniewice

13 lipca 2017 r. doszło do zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Grodziskim i Gminą Rakoniewice, na mocy którego gminie powierzone zostały do wykonania zadania należące do powiatu.

Na realizację trzech zadań powiatu, czyli: przebudowy drogi powiatowej nr 3580 P w miejscowości Rataje, przebudowę drogi powiatowej nr 3596P w miejscowości Jabłonna i wykonanie projektu budowlanego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3579P Wioska – Gnin – Kobylniki- Grodzisk Wlkp. na odcinku od 0+000 do granicy Gminy Rakoniewice w km 6+645 powiat przekaże łącznie 200 tys. zł – 170 tys. na zadanie pierwsze, 10 tys. na zadanie drugie i 20 tys. na trzecie z wymienionych zadań.

Budowa chodnika – Rataje

Inwestycja w miejscowości Rataje polega na przebudowie drogi powiatowej nr 3580P oraz przebudowie drogi gminnej nr 540545. Roboty wykonuje Usługowy Zakład Budowlany Antoni Tomiak Kuźnica Zbąska nr 25. Zawarto umowę na kwotę 545.000,0.  Zadanie obejmuje budowę chodnika długości ok. 350m wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej, przepustów, odtworzeniem rowów odwadniających, uzupełnienie jezdni o nawierzchni asfaltowej. Termin wykonania do dnia 10.09.2107 r.

Trwają także inwestycje finansowane w całości z budżetu gminy:

Przebudowa ul. Ogrodowej – Jabłonna

Trwa przebudowa ul. Ogrodowej w  Jabłonnie. Roboty wykonuje Przedsiębiorstwo drogowe DROMAR Zygmunt Marszałek Nowa Wieś ul. Przemęcka 41a. Umowę zawarto na kwotę 815.370,08 zł Termin wykonania do 10.10.21017r. Inwestycja obejmuje budowę drogi o nawierzchni z kostki betonowej długości 600m. Szerokość drogi od 6,0 do 10,0m. Nadzór inwestorski prowadzi Pani mgr inż. Barbara Kosmacz za kwotę 10.029,42. Inwestycja w całości finansowana jest z budżetu Gminy Rakoniewice.

Przebudowa ul. Ogrodowej – Ruchocice

Przebudowa ul. Ogrodowej w m. Ruchocice Roboty wykonuje Przedsiębiorstwo drogowe DROMAR Zygmunt Marszałek Nowa Wieś ul. Przemęcka 41a. Umowę zawarto na kwotę 1.156.971,37zł Termin wykonania do 10.10.21017 r. Inwestycja obejmuje budowę drogi o nawierzchni z kostki betonowej długości 550 m z wjazdami do posesji. Budowa odcinka chodnika z kostki betonowej o długości 100 m wraz z przejściem dla pieszych, budowa odcinka kanalizacji deszczowej, przebudowa części istniejącego chodnika. Nadzór inwestorski prowadzi Pani mgr inż. Barbara Kosmacz za kwotę 14.231,10. Inwestycja w całości finansowana z budżetu Gminy Rakoniewice.Źródło informacji: Gmina Rakoniewice

Wybrane dla Ciebie