Ile i na co wyda gmina w 2012 roku

Przybliżone, główne wydatki na zadania własne gminy Rakoniewice w roku 2012: na rolnictwo i łowiectwo 19 620, z czego 10300 to wydatki na meliorację a pozostała część to składka gminy na Izbę Rolniczą, która stanowi 2 % wpływów z podatku rolnego, 1,36 mln na drogi powiatowe, 900 tys. na drogi gminne, 45,8 tys. na turystykę, 369 tys. na gospodarkę mieszkaniową, 71,5 tys. na działalność usługową, 3,55 miliona na administrację publiczną w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 1,89 miliona, wydatki promocyjne gminy 86 tys. pozostała działalność 219 tys., na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 260 tys., obsługę długu publicznego 789 tys., rezerwy 136 tys., oświatę i wychowanie 15,82 milionów, w tym wynagrodzenia osobowe 4,58 miliona, ochronę zdrowia 186 tys., pomoc społeczną 1,45 miliona, edukacyjną opiekę wychowawczą 300 tys., gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 1,29 miliona, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 968 tys., kulturę fizyczną 625 tys.

 

Wydatki szczegółowe do pobrania

Wybrane dla Ciebie