Gmina uchwaliła program

MG 8491

W Rakoniewicach uchwalony został gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015. Nowy program wynika ze zmian w prawie krajowym.

MG 8491
Danuta Marciniak, kierownik OPS w Rakoniewicach, na sesji podczas której przyjęto program

Z danych, którymi dysponują odpowiednie służby wynika, że na terenie gminy Rakoniewice problem przemocy w rodzinie istnieje, natomiast jeżeli chodzi o jego rozwiązywanie to realne działania nie odpowiadają jego skali. Jest to często wynik braku gotowości osób pokrzywdzonych do korzystania z pomocy. Spośród interwencji w miejscach przemocy procedurę „niebieskiej karty”przeprowadzono w roku ubiegłym jedynie w dwóch przypadkach. Sprawcy przemocy są „zapraszani” do podjęcia terapii, ale rzadko z tego korzystają. “Ofiarami przemocy w rodzinie w ogromnej większości są dzieci, chociaż zauważa się również przypadki ofiar przemocy wśród rodziców. Przemoc w rodzinie w stosunku do współmałżonka czy dzieci zdarza się we wszystkich klasach społecznych, chociaż – jak zdają się wskazywać badania – prawdopodobieństwo jej wystąpienia wzrasta w tych środowiskach, gdzie obserwowane jest nasilenie zjawisk patologii społecznej (np. alkoholizmu, narkomanii, przestępczości), w rodzinach zdezintegrowanych i dysfunkcjonalnych, a także w rodzinach dotkniętych bezrobociem i biedą (w różnych jej postaciach). Pojęcie ‘biedy’ nie ogranicza się wyłącznie do niedostatków o charakterze ekonomicznym. Pod pojęciem ‘biedy’ rozumieć należy taki deficyt tkwiący w środowisku, który ogranicza rozwój młodego człowieka i stanowi barierę jego losu. Poszerzona w ten sposób definicja ‘biedy’ zakłada, że deficyty dotyczyć mogą różnych sfer życia dziecka i rodziny. W określeniu tym mieszczą się zarówno braki natury ekonomicznej, które tradycyjnie postrzegane były jako miara ubóstwa, deficyty dotyczące sfery kulturowej, które owocują ubóstwem wartości, doświadczeń oraz wykorzenieniem dziecka ze środowiska i kultury, jak również braki obejmujące sferę społeczną, gdy rodzina i dziecko żyją w izolacji od wielu ludzi i środowiska” (B. Smolińska-Theiss, Dzieciństwo w małym mieście, Warszawa 1993, s. 184.)

Przemoc często idzie w parze z nadużywaniem alkoholu. Rada miasta podjęła uchwałę, że liczba punktów sprzedających alkohol na terenie gminy nie wzrośnie. Jakie będą konkretne założenia programu, działania i efekty dowiemy się wkrótce.

0 0 głosuj
Ocena artykułu

Wybrane dla Ciebie

Opublikował: PGO24

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Pokaz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz? Prosimy o komentarz.x
()
x