Gmina Rakoniewice zaciągnie dług w wysokości 7 milionów. Na dalszy rozwój.

radni 1

Radni w Rakoniewicach zdecydowali o emisji obligacji komunalnych przez gminę o łącznej wartości 7 milionów złotych. Emisję obligacji przewidziano na rok 2018.

Emisja posłuży pokryciu planowanych deficytów budżetowych w latach 2017-2018 związanych z wydatkami majątkowymi Gminy oraz spłacie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób.

Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych lub przychodów budżetu Gminy Rakoniewice, a wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy Rakoniewice.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów, której wysokości w uchwale nie podano.

Uchwała Rady Miejskiej w Rakoniewicach stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatoriuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie.

Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na pokrycie planowanych deficytów budżetowych w latach 2017-2018 związanych z wydatkami majątkowymi Gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (z uchwały nie wynika jaka część emisji jest przeznaczona na wydatki majątkowe, a jaka część na rolowanie długu poprzednich emisji).

Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Gminy bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie
płynności finansowej budżetu. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m. in. wielkość emisji, podział na transze i serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji.

Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania na wybór agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji.

Podjęta uchwała określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa emisji obligacji. Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego rozwoju Gminy.

W związku z powyższym i z uwagi na uchwalenie na 2017 r. deficytu budżetowego oraz potrzeby sfinansowania planowanych inwestycji w 2018 roku oraz konieczność spłat rat z tytułu zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji, zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

0 0 głosuj
Ocena artykułu

Wybrane dla Ciebie

Opublikował: PGO24

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Pokaz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz? Prosimy o komentarz.x
()
x