Gmina Rakoniewice w 2019 roku zainwestuje w majątek 5,8 mln zł

Gmina Rakoniewice zaplanowała na ten rok w budżecie dochody w wysokości 58.474.924 zł.

Około 10 % z nich, bo 5 799 906 zł, zostanie przeznaczonych na inwestycje w majątek gminy. Większość to inwestycje w infrastrukturę drogową.

Szczegóły przedstawia prezentacja video.

Ogółem wydatki budżetu Gminy Rakoniewice w roku 2019 zaplanowano na 56.574.924 zł. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.900.000,00 zł gmina przeznaczy na wykup papierów wartościowych.

Największe pozycje po stronie wydatków to:

  • oświata i wychowanie – około 20 mln zł,
  • rodzina 17 mln, w tym 10 mln na program 500+,
  • transport i łączność 5,43 (w przeważającej mierze inwestycje w drogi)
  • administracja publiczna 4,85 mln zł

Informacje na temat planowanych dochodów, przychodów, rozchodów i wydatków gminy znajdą Państwo pod adresem:

http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/rakoniewice/5184.pdf

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.