Dorośli wysłuchali prelekcji

Grodziscy policjanci od początku roku szkolnego cyklicznie spotykają się z rodzicami uczniów szkół gimnazjalnych jak i szkół podstawowych. Jedno z takich spotkań przeprowadzone zostało przez policjanta w Zespole Szkolono – Gimnazjalnym w Rakoniewicach, na które licznie przybyli rodzice. Omawianymi tematami, były szeroko rozumiane bezpieczeństwo, przeciwdziałanie uzależnieniom, odpowiedzialność za czyny karalne oraz przejawy demoralizacji.

Rzecznik grodziskiej Policji st. asp. Tomasz Górny podczas wczorajszego spotkania, które odbyło się na terenie placówki oświatowej w Rakoniewicach przekazał licznie przybyłym na spotkanie rodzicom szereg informacji prewencyjnych, które na co dzień realizują grodziscy policjanci w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, przeciwdziałanie uzależnieniom, odpowiedzialność za czyny karalne oraz przejawy demoralizacji.

W trakcie spotkania policjant kilkakrotnie podkreślał, że wychowanie dzieci spoczywa na barkach rodziców, a nie nauczycieli, którzy pracują z nimi w szkole tylko przez parę godzin dziennie. Mówił o zasadach bezpieczeństwa uczniów oraz postępowaniu Policji z trudną młodzieżą szkolną. Poruszał problemy uzależnień i bezpieczeństwa młodzieży w szkole. Funkcjonariusz omawiał z  rodzicami co zrobić żeby dziecko nie zeszło na drogę przestępstwa.

Policjant przedstawił rodzicom założenia karnej odpowiedzialności za popełnione przestępstwa, mówiąc o karnych sankcjach i o jurysdykcji sądu rodzinnego, jako władnego w badaniu i orzekaniu w sprawach dotyczących nieletnich. Spotkanie miało na celu pokazanie rodzicom, że ich niewłaściwe zachowania mogą być traktowane jako demoralizacja lub czyny karalne. Prelegent na zakończenie podsumował, że podstawą do dobrych relacji z młodzieżą jest zawsze szczera rozmowa rodzica, pedagoga lub policjanta oraz przedstawienie młodzieży jasnych reguł postępowania i konsekwentne ich przestrzeganie.
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony rodziców, którzy z pierwszej ręki otrzymali szereg informacji na tematy, które w codziennym ich życiu byłe im nie znane. Policjant podsumowując swoje wystąpienie kilkakrotnie podkreślał iż Komenda Powiatowa w Grodzisku Wlkp. nie jest obiektem zamkniętym dla społeczeństwa i w każdej sytuacji kiedy zagrożone jest  jakiekolwiek dobro, a w szczególności  dobro dziecka  obowiązkiem każdego z nas jest, o tym fakcie powiadomić grodziską policję.

Korespondencja: Tomasz Górny

Wybrane dla Ciebie