Co dalej z pałacem w Rakoniewicach?

Pod koniec ubiegłego roku Gmina Rakoniewice kupiła zespół parkowo-pałacowy za kwotę 1,8 miliona złotych. Rada gminy przeznaczyła 64 tysiące na projekt rewitalizacji parku. W sierpniu dokumentacja ma być  gotowa. Wtedy mają się rozpocząć prace związane z odnową. Dodatkowo przeznaczono 20 tysięcy na zabezpieczenie dachu pałacu. O planach gminy związanych z obiektem mówi sekretarz Jarosław Marciniak:

Wybrane dla Ciebie