Burmistrz tego nie będzie mógł zrobić

W dniu 26 października 2011 roku Rada Miejska w Rakoniewicach podjęła uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rakoniewice. W uchwale tej znalazł się m. in. taki zapis: ,,W wyjątkowych przypadkach Burmistrz Rakoniewic może wyrazić zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego osobie nie spełniającej warunków określonych w niniejszej uchwale, jeżeli jest to uzasadnione interesem społeczności lokalowej” zapisano również, iż burmistrz podejmuje decyzję wskazania osób do zawarcia umów najmu bez względu na wysokość dochodów rodzinnych oraz bez angażowania nadzoru społecznego.

(…)”Ten zapis, przyznający w wyjątkowych przypadkach burmistrzowi prawo
do wyrażania zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego osobie nie spełniającej warunków określonych w uchwale, w sytuacji, gdy jest to określone interesem społeczności lokalowej jak wskazano w uchwale chociaż jak należy sądzić w istocie chodziło o społeczność lokalną (chyba błąd w uchwale ,,lokalowej”) wykracza poza upoważnienie ustawowe zawarte w art. 21 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.  Żaden z przepisów ustawy ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego nie przewiduje przyznania burmistrzowi uznaniowego wyrażania zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego osobom nie spełniającym warunków określonych w uchwale. Uzasadniony interes społeczności lokalnej to pojęcie nieostre, niezdefiniowane ani w ustawie ani w uchwale. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy są przepisami prawa miejscowego i uchwalenie ich powinno jednoznacznie wynikać z normy kompetencyjnej”.

Dlatego Wojewoda Wielkopolski w rozstrzygnięciu nadzorczym nr KN.Le-3.4131-1- 372/11  z dnia 21 listopada 2011r. orzekł nieważność tych zapisów. Zakwestionowane zapisy uchwały uznane zostały za podjęte bez podstawy prawnej i stanowi to istotne naruszenie przepisów prawa.

Treść uchwały, o której mowa TUTAJ>>

Całe rozstrzygnięcie dostępne TUTAJ>>

Wybrane dla Ciebie