Budżetowe ewolucje

Budżet gminy ma to do siebie, że można go zmieniać, co często ma miejsce w praktyce. Napływ informacji sprawia, że dokonywane są przesunięcia. Warto rejestrować zmiany, aby orientować się w aktualnych priorytetach. Jednocześnie trzeba pamiętać, że w takich okolicznościach nie można mieć pewności czy dany cel zostanie zrealizowany. Przykładem przesuniętego w czasie priorytetu jest budowa kaplicy cmentarnej w Rakoniewicach. Z braku pieniędzy realizacja tego pomysłu została przesunięta na rok 2014.

Planowanie budżetu odbywa się w sytuacji rozbieżnych oczekiwań i ciągłych zmian przepisów

Jakie inne zmiany ostatnio zaszły w projektowanych wydatkach? 2500 złotych, przeznaczono na remont placu ul. Krystyny (MGOK), 3500 na remont przystanków autobusowych. Na skład dwumiesięcznika „Informacyjny Magazyn Rakoniewicki” przesunięto 2000 złotych dla osoby, która się tym zajmuje. Nastąpiły zmiany w organizacji sportu szkolnego. Uszczuplona została o 39 504,34 pula środków placówek edukacyjnych mająca służyć realizacji zadań związanych z utrzymaniem obiektów szkolnych oraz wydatków związanych z rozwojem sportu. (odpowiednio: szkoła Rakoniewice 8332,37; szkoła Ruchocice 10000, szkoła Jabłonna 9200, gimnazjum Rakoniewice: 7.971,97, przedszkole Ruchocice: 4.000 ). O 10000 zmniejszono wydatki na remonty w szkole w Rakoniewicach, ponieważ część prac wykonają rodzice. Także o 10000 zmniejszono wydatki na na zakup tonerów, art. kancelaryjnych, materiały na organizację imprez sportowych. Na modernizacji budynku szkoły w Ruchocicach zaoszczędzono 96000, nakłady na ten cel wyniosą 236.000 zł. Szkoła w Rakoniewicach wzbogacona zostanie nową kserokopiarką wartości 9300 złotych. Za 39 254, 90 zakupiono 80 łóżek z pościelą dla szkoły w Rakoniewicach, aby w okresie wakacyjnym służyły do wynajmu pomieszczeń szkolnych. Środki, które przewidziano jako wpływy z tego tytułu to 10000. Zwiększono pulę środków przeznaczonych na prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych w okresie wakacji o 14.000 zł .

O 20000 zwiększono środki na remont oświetlenia ulic. Na zakup sprzętu i nieprzewidziane remonty sal wiejskich zarezerwowano 20000.

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *