Będą sprzątać świat

III  RAJD SZKOLNEGO KOŁA KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNEGO

„TRAMP”

„POŻEGNANIE LATA – SPRZĄTANIE ŚWIATA”

RAKONIEWICE  2013

Organizatorzy: SKKT „TRAMP” Jabłonna; Nadleśnictwo Grodzisk

Współorganizatorzy: PTTK O/Buk, ZSP Jabłonna.     

Opiekunowie SKKT – Marzena Mądra, Bogusława KonieczekAnna Wójcik.

 

Cel i założenia programowe rajdu:

 • rozwój turystyki i krajoznawstwa w gminie Rakoniewice,
 • porządkowanie terenów leśnych wzdłuż tras rajdu w ramach akcji „Sprzątanie Świata”
 • poszerzanie wiedzy o tematyce ekologicznej; propagowanie unikania tworzenia odpadów i ich selektywnej zbiórki

Trasy rajdu:

  1.  Wioska – Gnin – Narożniki – Rakoniewice (9 km).
  2. Rostarzewo – Stodolsko – Rakoniewice (5 km).
  3. Ruchocice – Elżbieciny – Rakoniewice (7 km).
  4. Łąkie – Rakoniewice (5 km).

Start: trasa 1 – boisko szkolne Wioska, godz. 10.00

Trasy 2 – 4 oraz trasy dowolne: miejsce i godzinę startu wyznacza opiekun grupy.

 

Termin28 września 2013

 

Meta rajdu: Winnica Rakoniewice, czynna od 13.00

Zakończenie rajdu: 15.30

Na mecie rajdu zabawy, konkursy ognisko.

UCZESTNICY: grupy PTTK, grupy szkolne, inne grupy zorganizowane, turyści indywidualni.

ZGŁOSZENIA:

Uczestnicy zgłaszają swój udział u organizatorów do dnia 20. 09. 2013 r.

 

tel. 61 444 31 93, lub 695099808 – (opiekun SKKT)

e-mail: [email protected]

 

Adres kontaktowy:

Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne „TRAMP”

Zespół Szkolno Przedszkolny w Jabłonnie

ul. Nowotomyska 9

64-308 Jabłonna

 

WPISOWE: 7 zł od osoby, płatne przy zgłaszaniu grupy lub na mecie rajdu. Opiekun grupy bezpłatnie (przy grupie powyżej 10 osób).

Na mecie rajdu każdy uczestnik w ramach wpisowego otrzymuje pamiątkowy znaczek, kiełbasę do upieczenia na ognisku i bułkę.

 

PROGRAM RAJDU

 1. Zwiad ekologiczny „Odkrywamy czyste Rakoniewice” – dla grup młodszych i seniorów.
 2. Wędrówka piesza wybraną trasą rajdu/zbieranie śmieci (worki ze śmieciami przynosimy na metę rajdu i pozostawiamy w oznakowanym wyznaczonym miejscu).
 3. Zwiedzanie Muzeum Pożarnictwa (dla chętnych grup i turystów indywidualnych w godz. 10.30 – 12.30).
 4. Meta rajdu:
  • Powitanie grup (od godz.13.00 – 13.30)
  • Ognisko; pieczenie kiełbasek.
  • Gry i zabawy sprawnościowe; konkursy.
  • Konkurs wiedzy „Czysty las”.
  • Loteria fantowa.
  • Stoisko Nadleśnictwa Grodzisk.
  • Wspólne śpiewy przy ognisku;.
 5. Zakończenie rajdu godz.15.30.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania Karty Turysty.

Ponoszą pełną odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione szkody w czasie trwania rajdu.

Za uczestników niepełnoletnich odpowiadają pełnoletni opiekunowie, rodzice lub kierownicy drużyn.

Uczestnicy lub drużyny mogą być wykluczeni z rajdu za nieprzestrzeganie Karty Turysty

Wybrane dla Ciebie