Szef może sprawdzić trzeźwość pracownika

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 17 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na żądanie kierownika zakładu pracy czy  osoby przez niego upoważnionej, a także na żądanie pracownika podejrzewanego o spożycie alkoholu,  badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza organ powołany do ochrony porządku publicznego. Zabiegu pobrania krwi dokonuje fachowy pracownik służby zdrowia.

Przepisy, które obowiązywały uprzednio uniemożliwiały pracodawcy przeprowadzenie badań trzeźwości pracownika bez jego zgody. W przypadku gdy zachodziło uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu lub spożywał go w czasie pracy, pracodawca miał obowiązek niedopuszczenia go do pracy. Nie mógł natomiast żądać, by osoba taka wykonywała badania na obecność alkoholu we krwi. Jedynie pracownik miał prawo domagać się przeprowadzenia badania na zawartość alkoholu w sytuacji, gdy został odsunięty lub niedopuszczony do pracy z powodu podejrzenia o nietrzeźwość.

Obecnie pracodawca, który podejrzewa pracownika o pracę po użyciu alkoholu, może żądać wykonania badań na zawartość alkoholu niezależnie od zgody osoby/ pracownika w stosunku do którego badanie takie ma zostać przeprowadzone. Badanie takie może przeprowadzić jedynie uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego, czyli m. in. Policja.

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.