809000 PLN z zewnętrznych źródeł na oświatę w gminie

809 000 zł. ze źródeł zewnętrznych (bez udziału środków z budżetu gminy) na potrzeby edukacyjne uczniów z gminy Rakoniewice wpłynie w ramach programu: START PO WIEDZĘ DLA UCZNIÓW I UCZENNIC SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z GMINY RAKONIEWICE. 

Celem projektu jest wyrównanie dysproporcji  edukacyjnych u 80% z 399 uczniów/uczennic, w tym 198 dziewcząt i 201 chłopców z 3 szkół podstawowych i u 80% z 133 uczniów/uczennic, w tym 64 dziewcząt, 69 chłopców z 3 szkół gimnazjalnych z gminy Rakoniewice w okresie od 01 października 2011 r. do 31 lipca 2012 r. poprzez objęcie ich programem rozwojowym służącym zwiększeniu szans życiowych i zawodowych. Docelową grupą  jest do 532 uczniów/uczennic zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego z 6 szkół Gminy Rakoniewice – 3 szkół podstawowych oraz 3 szkół gimnazjalnych:

– Szkoła Podstawowa w Jabłonnie,

– Szkoła Podstawowa w Rakoniewicach,

– Szkoła Podstawowa w Ruchocicach,

– Szkoła Gimnazjalna w Jabłonnie,

– Szkoła Gimnazjalna w Rakoniewicach,

– Szkoła Gimnazjalna w Ruchocicach.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 października 2011 r. do 31 lipca 2012 r.

DZIAŁANIA PROJEKTOWE

Projekt zakłada objęcie uczniów/uczennic szkół podstawowych wsparcie w postaci:

1.     ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH z zakresu:

– języka polskiego

– języka angielskiego

– matematyki

– informatyki

– przedsiębiorczości

– ekspresji kulturalnej

2.    ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH z zakresu:

– języka polskiego

– matematyki

– nauczania zintegrowanego

3.     ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH z zakresu:

– logopedii

– wsparcia korekcyjno-kompensacyjnego

– gimnastyki korekcyjnej

4.    DORADZTWA I OPIEKI PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNEJ dla osób niepełnosprawnych.

Projekt zakłada objęcie uczniów/uczennic szkół gimnazjalnych wsparciem w postaci:

1.     ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH z zakresu:

– efektywnej nauki

– matematyki

– ekspresji kulturalnej

2.     DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWYM

3.     DORADZTWA I OPIEKI PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNEJ

Szkoła w Jabłonnie - jeden z beneficjentów projektu

Wybrane dla Ciebie